post@asdnwf.nl

Laatste nieuws

Adviesraad nu ook te benaderen via website gebiedsteam Waadhoeke

Vanaf  26 oktober 2018 vindt u ook nieuws over de Adviesraad Sociaal Domein NW Fryslân op de website van het gebiedsteam Waadhoeke (https://gebiedsteam.waadhoeke.nl/adviesraad-sociaal-domein-fryslan). Ook is er een link opgenomen naar onze website. Wel zo makkelijk! Gaat u even kijken en check dan meteen even wat de gebiedsteam voor u zou kunnen betekenen.

 

Meer Friezen langdurig arm

Het aantal huishoudens in Friesland dat langdurig van een laag inkomen moet rondkomen, is de laatste jaren toegenomen. Dat concludeert het Fries Sociaal Planbureau (FSP). In de Leeuwarder Courant van 18 oktober 2018 leest u dat één op de twaalf huishoudens in Friesland een dergelijk laag inkomen heeft. Het gaat om zo’n 23.000 huishoudens.  In Friesland heeft de gemeente Leeuwarden percentueel de meeste huishoudens dat het moet doen met een laag inkomen ( 5,8%).  Leeuwarden bezet daarmee landelijk de zevende plek. In onze regio springt Harlingen eruit met 4,4%. Het is gebleken dat personen een grotere kans hebben in armoede te geraken als ze een jaar of langer een laag inkomen ontvangen. Staat uw inkomen ook ‘onder druk’?  Informeert u dan bij de Dienst Noardwest Fryslân of bij het gebiedsteam naar mogelijkheden uw inkomen aan te vullen en extra kosten te vergoeden.

 

Waadhoeke eerste Friese gemeente met Automaatje

Op 3 oktober 2018 maakte Omrop Frylân op zijn website bekend dat Waadhoeke de eerste Friese gemeente is die de beschikking heeft gekregen over een ´Automaatje´. Dit is een vrijwilliger die kan worden ingezet om ouderen te vervoeren naar bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum of een ziekenhuis. Het idee is afkomstig van de ANWB. Hoewel in inmiddels zo´n 75 gemeenten in Nederland Automaatjes hun nuttige werk doen, heeft Waadhoeke de Friese primeur. De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor invoering van dit nieuwe fenomeen in onze regio.

https://omrop.fr/USRc