Meer Friezen langdurig arm

28 november 2018

Het aantal huishoudens in Friesland dat langdurig van een laag inkomen moet rondkomen, is de laatste jaren toegenomen.

Dat concludeert het Fries Sociaal Planbureau (FSP). In de Leeuwarder Courant van 18 oktober 2018 leest u dat één op de twaalf huishoudens in Friesland een dergelijk laag inkomen heeft. Het gaat om zo’n 23.000 huishoudens. 

 

In Friesland heeft de gemeente Leeuwarden percentueel de meeste huishoudens dat het moet doen met een laag inkomen ( 5,8%).  Leeuwarden bezet daarmee landelijk de zevende plek. In onze regio springt Harlingen eruit met 4,4%. Het is gebleken dat personen een grotere kans hebben in armoede te geraken als ze een jaar of langer een laag inkomen ontvangen. Staat uw inkomen ook ‘onder druk’?  Informeert u dan bij de Dienst Noardwest Fryslân of bij het gebiedsteam naar mogelijkheden uw inkomen aan te vullen en extra kosten te vergoeden.

Lees meer over dit onderwerp
Terug naar overzicht