Verordening WMO 2019

10 januari 2019

Op 20 december 2018 heeft het algemeen bestuur van de Sociale Dienst Noardwest-Fryslân de verordening WMO 2019 vastgesteld.

Dankzij de inzet van de adviesraad heeft deze verordening een kleine, maar niet onbelangrijke aanpassing ondergaan. Het artikel, dat de herziening of intrekking van een beslissing tot toekenning regelt (artikel 9) is in overeenstemming gebracht met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vanaf nu kunnen persoonlijke omstandigheden betrokken worden bij de beoordeling tot herziening of intrekking van een beslissing. De “menselijke maat” speelt voortaan een duidelijke rol in voorkomende gevallen.

Terug naar overzicht