Adviesraad blikt met jaarverslag terug op 2018

19 februari 2019

In een vergadering op 18 februari 2019 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân het jaarverslag over 2018 besproken en vastgesteld. De Raad concludeert dat het een dynamische jaar is geweest, waarin vele onderwerpen zijn besproken. Hoewel maar één keer een formeel advies is uitgebracht, over een Digitale Sociale Kaart, heeft de Raad zijn mening gegeven over veel beleidsvoorstellen en daar zo sturing en bijsturing aan gegeven.

Bijvoorbeeld door vooraf te overleggen met beleidsambtenaren van de Dienst Noardwest Fryslân
en door inbreng in vooral de POSD- en ook de AB-vergaderingen.

Elders op deze website, die ook al een opfrisbeurt heeft gehad in 2018, staat het zo: ‘De Raad adviseert alleen officieel als dat nodig is. Het gaat om het resultaat. Als dat al is bereikt met informeel overleg heeft dat evenveel waarde’. Deze trend zal zich, zoals eerder vermeld, ook in 2019 voortzetten. Hieronder vindt u het volledige jaarverslag. We stellen reacties zeer op prijs.

Terug naar overzicht