Acties duurzame huisartsenzorg

16 maart 2019

De Friese Huisartsenvereniging (FHV), Wagro Friesland (belangenbehartiger niet gevestigde huisartsen), Dokterszorg Friesland, ROS Friesland (advies en begeleiding in de zorg), GGD Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar gaan er samen voor zorgen dat alle inwoners van Friesland voortaan een eigen huisarts zo dicht mogelijk bij huis hebben. Daarvoor hebben de organisaties een plan gemaakt dat moet leiden tot een groot aantal maatregelen om dat doel te bereiken. Al in 2019 zijn de eerste resultaten te verwachten.

Het is nodig dat er snel wat gebeurt, want de komende vijf jaar gaat 40 procent van de Friese huisartsen met pensioen. Mogelijk ontstaat daardoor een probleem in de huisartsenzorg, want op korte termijn zijn onvoldoende startende huisartsen beschikbaar. Het is dan ook niet vreemd dat het aantrekken van nieuwe huisartsen een onderdeel vormt van de nieuwe maatregelen. Daarnaast is er aandacht voor financiële en andere ondersteuning van de nieuwe huisarts die een praktijk wil overnemen. Ook zijn er maatregelen die de waarneemdiensten van huisartsen organisatorisch moeten verbeteren

De maatregelen komen ten goede aan de huisartsenzorg van alle inwoners van Friesland, ongeacht bij welke zorgverzekeraar ze zijn verzekerd.

Lees meer
Terug naar overzicht