Meedenken over wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet

8 mei 2019

Soms is de rijksoverheid dichterbij dan u denkt. Steeds vaker wordt namelijk de mogelijkheid geboden mee te denken over bepaalde zaken. Om te laten weten wat u vindt van bijvoorbeeld voorstellen om wetten en regelingen te wijzigen. En waarom zou u die mogelijkheid dan niet benutten? Onlangs is een internetconsultatie aangekondigd over een voorgenomen wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet.

Het wil namelijk nog niet zo goed vlotten om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Circa de helft van hen staat nu nog aan de kant. Daarom heeft het Kabinet plannen opgevat om wijzigingen aan te brengen in de Participatiewet en Ziektewet. U moet daarbij denken aan wijzigingen in de inzet van loonkostensubsidies en van passende ondersteuning aan belanghebbenden. Ook wil het Kabinet bevorderen dat werken aantrekkelijker wordt voor mensen die in deeltijd werken met behulp van loonkostensubsidie.

De voorstelllen zijn gericht op de mensen met een beperking die ondersteuning van gemeenten nodig hebben om aan het werk te komen en te blijven masar ook op werkgevers, want die zijn ook nodig om arbeidsplekken te creëren. Het beoogde effect van het wetsvoorstel is om de kansen op werk voor mensen met een beperking te verbeteren.

Hoe werkt de consultatie? U gaat naar de website door op onderstaande button te klikken. Op de website vindt u een link naar de documenten waar u over kunt oordelen. Op de site ziet u duidelijk wat u moet doen om u reactie te geven ('geef uw reactie op deze consultatie'). 

Het is raadzaam de website www.internetconsultatie.nl bij de favorieten te zetten en regelmatig te checken waarover u uw mening kunt geven.

Internetconsultatie PW +ZW
Terug naar overzicht