Wijziging regels inburgering per 1 oktober 2020

4 oktober 2020

Met ingang van 1 oktober 2020 verandert er het een en ander in de regels die gelden bij inburgering. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat inburgeringsplichtigen die als zelfstandig ondernemer werken, het examenonderdeel 'Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' (ONA) niet meer hoeven te doen. Deze versoepeling geldt ook voor personen die niet inburgeringsplichtig zijn maar wel inburgeren om in aanmerking te komen voor een sterker verblijfsrecht of naturalisatie. De verandering is opgenomen in het Besluit wijziging inburgering.

Om voor de ONA-vrijstelling in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden.

Ook in de Regeling inburgering is wat gewijzigd. Studenten die succesvol een mbo-1 opleiding hebben afgerond, krijgen vrijstelling voor het examenonderdeel ONA. Er komen meer mogelijkheden om ontheffing te verlenen aan analfabete inburgeraars die zich aantoonbaar hebben ingespannen. Voor analfabete inburgeringsplichtigen bleek namelijk het urencriterium voor ontheffing vanwege aantoonbaar geleverde inspanningen regelmatig als knelpunt te worden ervaren. 

Voor vragen hierover kunt u het beste terecht bij DUO.

Bij vragen over inburgeren
Terug naar overzicht