post@asdnwf.nl

WAAROM EEN ADVIESRAAD

In Nederland moeten we allemaal mee kunnen doen in de maatschappij. Iedereen moet voldoende mogelijkheden hebben.
Mensen met een lichamelijke beperking, psychische problemen of andere beperkingen. Jeugdigen met problemen. Mensen met  een gering inkomen. Maar óók mantelzorgers en vrijwilligers.
Dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet  worden zij hierbij geholpen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. In onze regio voert de Dienst Noardwest Fryslân de wetten uit. De Dienst is verplicht om over de uitvoering van deze wetten bij de Adviesraad advies in te winnen.
De Adviesraad is er voor alle inwoners in  het werkgebied van de Dienst Noardwest Fryslân, is onafhankelijk en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties en cliëntenorganisaties.