post@asdnwf.nl

WAT WE VOOR U DOEN

Het is van belang dat de uitvoering van de WMO iedereen dezelfde kansen biedt om mee te doen in de samenleving.
Daarom heeft de Adviesraad tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alles wat betrekking heeft op de uitvoering van deze wetten die samen het ‘sociaal domein’ vormen. In onze regio voert de Dienst Noardwest Fryslân deze wetten uit.

De Adviesraad geeft dan ook advies namens de inwoners in het werkgebied van de Dienst Noardwest Fryslân.
De Adviesraad is betrokken, deskundig en onafhankelijk. De Adviesraad stelt zich tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van zelfredzaamheid, de eigen kracht en de participatie van de inwoners.

Een tweede doel is het toetsen van de (voorgenomen) maatregelen en voorzieningen van de Dienst Noardwest Fryslân aan de behoefte van de inwoners.
Hierdoor draagt de Adviesraad bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein.
Het belang van de inwoners staat hierbij centraal. Er is speciale aandacht voor kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers.

De Adviesraad Sociaal Domein Noard West Fryslân behandelt geen individuele zaken.
Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente en het gebiedsteam.