Subnavigatie

Djoke Travaille – Hibma

Franeker, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Vanuit het geloof dat iedereen een instrument mag zijn om in deze wereld haar of zijn handen uit de mouwen te steken, wil ik mij graag inzetten voor de adviesraad sociaal domein.

Door de ervaringen op bestuurlijk terrein ben ik vooral geïnteresseerd in zaken die met  de WMO te maken hebben. Onze taak is het adviseren van de sociale dienst v.w.b. alle zaken die betrekking hebben op het sociale domein. Op deze manier hopen wij als adviesraad een bijdrage te kunnen leveren aan de burgers van de 7 gemeenten in Noardwest Fryslân,  zodat zij  op een gelijkwaardige manier deel kunnen nemen aan de samenleving.

Terug naar overzicht