Subnavigatie

Jaap Zondervan

Menaam, Voorzitter, thema Participatie

In mijn werkzame leven heb ik professioneel eigenlijk nauwelijks iets met het sociale domein te maken gehad. Dit was voor mij reden om na mijn pensionering juist op dit gebied extra activiteiten te ontwikkelen. Vooral omdat ik privé wel heb kunnen zien hoe belangrijk het is dat er op een juiste wijze uitvoering wordt gegeven aan de sociale voorzieningen.

Dit geldt zowel voor  WMO, Jeugd als Participatie. Graag wil ik mijn ervaring op het gebied van algemeen bestuur en management inzetten om de uitvoering van de sociale wetgeving zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van belanghebbenden. Dit is de reden dat ik me beschikbaar heb gesteld als lid van de in 2016 opgerichte Adviesraad Sociaal Domein Dienst Sozawe NWF.

Om goed invulling te kunnen geven aan deze taak is het erg belangrijk voor ons om op de hoogte te zijn van wat er leeft bij de inwoners.

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot het Sociaal Domein, stel ons dan hiervan op de hoogte via het mailadres: post@asdnwf.nl . Wij zullen dan ons best doen om hier een passende reactie op te geven.

Terug naar overzicht