Subnavigatie

Jan Molema

Sint Annaparochie, thema Participatie

Mijn naam is Jan Molema en woon met veel plezier en voldoening in Sint Annaparochie.

Ik ben tot aan mijn pensionering werkzaam geweest in het Bankwezen en bij de Overheid in uiteen-lopende functies waarbij altijd de factor “mens en werk” centraal stonden. Ook heb ik als vrijwilliger jarenlang gewerkt bij de Stichting Slachtofferhulp als juridisch medewerker. Op bestuurlijk niveau ben ik actief geweest in de Vereniging Vrienden van de stad Franeker en in een regionale onderwijs-commissie.

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein kan ik in de themagroep Participatie mijn bijdrage leveren aan het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het gebied van werk en inkomen.

Knelpunten of onduidelijkheden die u als cliënt in de praktijk ervaart kan en zal onze themagroep oppakken; als er meer signalen bij ons worden gemeld ondernemen wij actie.

U kunt ons bereiken via het emailadres post@asdnwf.nl. en u kunt erop rekenen dat wij u op de hoogte houden van de voortgang.

Terug naar overzicht