Subnavigatie

Jules Dutrieux

Harlingen, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Mijn naam is Jules Dutrieux, opgegroeid en woonachtig in Harlingen. Vanaf 1992 heb ik doorlopend in het Sociaal maatschappelijke domein gewerkt. Daarbij was mijn drijfveer om de positie en situatie van mensen in kwestbare situaties te verbeteren zodat men zo goed als mogelijk eigen leven inhoud kan blijven geven. Vanaf 2003 heb ik daar als directeur en directeur-bestuurder inhoud gegeven. Speciale aandacht ging daarbij naar diverse doelgroepen op o.a. de werkterreinen Jongerenwerk, Ouderenwerk, Mantelzorg, Maatschappelijk werk, Eenzaamheid, Bestaanszekerheid en Schulddienstverlening, en Laaggeletterdheid.

In de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân werk ik graag mee om de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning aan inwoners die dat even nodig hebben verder te helpen. Daarbij laat ik me graag informeren wat de vraag en behoefte van inwoners is, de kansen en mogelijkheden die er zijn, en de ervaringen in het land. Graag zet ik m'n ervaring voor de Adviesraad en dus voor de samenleving in. 

Terug naar overzicht