Subnavigatie

Nynke Strikwerda

Franeker, thema Jeugd

Mijn naam is Nynke Strikwerda en ik woon in de stad Franeker. Als inwoner van de gemeente Waadhoeke wil ik mij graag inzetten voor de Adviesraad
Sociaal Domein Noardwest Fryslân.

Tot mijn pensionering ben ik altijd werkzaam geweest in Zorg en Welzijn. Daarna ben ik actief geweest als vrijwilliger op verschillende gebieden waaronder  Slachtofferhulp.

Voor mij is het van groot belang om informatie te krijgen van de achterban. Uit ervaring weet ik dat het moeilijk is voor inwoners om bepaalde informatie door te geven. Maar om de gemeente de juiste adviezen te geven op het gebeid van het sociaal domein hebben wij toch ook informatie nodig van onze inwoners.

Terug naar overzicht