Subnavigatie

Rop Pronk

Wijnaldum, thema Jeugd

Sinds maart 2018 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein NWF met als kernthema Jeugd. Betrokkenheid bij jeugd en jeugdzorg is er bij mij altijd geweest. Ooit, in een ver verleden, begonnen als jongerenwerker in een jongerencentrum en de laatste jaren van mijn werkzame bestaan, van 1997 tot aan mijn pensionering eind 2015, gewerkt als informatieanalist bij een groot Bureau Jeugdzorg in de Randstad. In die functie heb ik meegewerkt aan de oprichting, de inrichting en uiteindelijk het weer afsluiten van het Bureau Jeugdzorg eind 2014. De ervaringen die ik daar op gedaan heb, zowel positief als negatief, wilde ik na mijn pensionering weer inzetten voor de jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal Domein NWF leek mij een geschikte plaats daarvoor.

In mijn visie staat de client altijd centraal, dat zijn de mensen waar we het werk voor doen. Contact met deze clienten is essentieel om ons werk als Adviesraad goed te kunnen doen. Daarom mijn dringende oproep: Neem contact met ons op als je wensen of ideeen hebt om de kwaliteit van de zorg in het algemeen en de kwaliteit van de jeugdzorg in het bijzonder te verbeteren. 

Terug naar overzicht