post@asdnwf.nl

Jeugdhulp

Als themagroep Jeugd vinden wij dat kinderen in Nederland zo gezond en veilig mogelijk moeten kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen.
Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdzorg.
De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van jeugdzorg ligt sinds 2015 bij de gemeenten op basis van de Jeugdwet.
Als themagroep Jeugd kunnen wij ons goed vinden in de belangrijkste doelen van de Jeugdwet.

Dit zijn:

 • gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk.
  Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven.
  En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
 • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
 • eerder (jeugd)hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen;
 • samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
 • meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk.

De verantwoordelijkheid van de uitvoering van de jeugdzorg ligt bij de gemeenten. Deze zorgen voor deskundige organisaties met goed opgeleid personeel, dat de kwaliteit kan waarborgen. De organisaties moeten voldoen aan de eisen, die  de Jeugdwet stelt.
Er zijn verschillende vormen van jeugdzorg, zoals pleegzorg, jeugdinstellingen, voogdij.
De inzet van deze diensten gebeurt in Friesland veelal op regionaal en/of provinciaal niveau. Gebiedsteams vervullen hierbij een belangrijke rol.
Als themagroep Jeugd willen wij graag inzicht hebben in de manier waarop deze instellingen de doelen van de Jeugdwet vorm geven.

Daarom ontvangen wij graag informatie over ervaringen van gebruikers van deze voorzieningen. Via het contactformulier van deze website kunt u die aan ons doorgeven. Ook als u ideeën heeft voor (aanpassing van) het  beleid van de Dienst Noardwest Fryslân horen wij die graag van u.

De themagroep Jeugd wordt gevormd door:

 • Jasintha Duijndam (Harlingen, gemeente Harlingen)
 • Hotze Buwalda (St Annaparochie, gemeente Waadhoeke)
 • Rop Pronk (Wijnaldum, gemeente Harlingen)
 • Rena Zijlstra (Franeker, gemeente Waadhoeke)