post@asdnwf.nl

Participatiewet

De themagroep Participatie heeft direct te maken met het beleid waarmee de cliënt van de Dienst Noardwest Fryslân in aanraking komt.
Wij zien het daarom ook als onze taak uw knelpunten als gevolg van het gevoerde beleid, of knelpunten binnen beleid, te ontdekken en te verwoorden in een ongevraagd advies aan het bestuur van de Dienst.

Hiervoor hebben wij input van u nodig om te weten hoe u de omgang met de Dienst ervaart.
Het is niet zo dat wij persoonlijke klachten behandelen.
Wij signaleren en onderzoeken of de kern van uw probleem vaker voorkomt en wij kijken op beleidsniveau wat hieraan veranderd kan worden.

Als Adviesraad brengen wij vervolgens een advies uit aan het bestuur van de Dienst, en indien nodig aan de colleges en de gemeenteraden van de zeven betrokken gemeenten.
Wij werken samen met diverse partijen binnen het werkveld om een goed beeld te krijgen van uw ervaringen als cliënt met de Dienst.
Hierbij kunt u denken aan vakbonden en lokale gebiedsteams. Maar ook het afleggen van werkbezoeken, zoals bij Pastiel, rekenen wij tot onze taak omdat wij daarmee goed kunnen zien of de theorie in de praktijk werkelijkheid wordt.

De themagroep Participatie wordt gevormd door:

  • Jaap Zondervan, Menaam, gemeente Waadhoeke;
  • Tineke Florissen, Stiens, gemeente Leeuwarden;
  • Tjeerd Lont, Berltsum, gemeente Waadhoeke;
  • Koos Woudt, Franeker, gemeente Waadhoeke;
  • Hans Boonstra, Ingelum, gemeente Waadhoeke;
  • Jan Molema, Sint Annaparochie, gemeente Waadhoeke.