post@asdnwf.nl

Vrijwilligers Adviesraad Sociaal Domein NWF

Heeft u door eigen ervaring of (vrijwilligers)werk affiniteit met inwoners met een hulpvraag in het sociaal domein? En bent u in staat om uw ervaring te vertalen naar heldere adviezen over te ontwikkelen sociaal beleid in uw gemeente?  Dan is de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân iets voor u.

De Adviesraad is namelijk voortdurend op zoek naar:

Ervaringsdeskundigen ter ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest-Fryslân adviseert het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) bij de vorming van sociaal beleid. Het gaat om beleid op het terrein van zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen voor de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland.


Profielschets:

U bent:

 • Bij voorkeur woonachtig in één van de hier genoemde gemeenten; Harlingen, Waadhoeke, Vlieland en Terschelling met een voorkeur voor inwoners van voormalig deel Littenseradiel van Waadhoeke
 • Een persoon met aantoonbare affiniteit met burgers met een hulpvraag in het Sociaal Domein
 • Bereid zich in te zetten gedurende bij benadering gemiddeld twee tot vier dagdelen per maand
 • Vraaggericht, resultaatgericht en in staat om een afgewogen oordeel te vormen
 • Flexibel en in staat tot multidisciplinaire samenwerking

U hebt:

 • Deskundigheid verkregen door eigen ervaring of (vrijwilligers)werk
 • Kennis van de lokale situatie en de kenmerken van de gemeenten
 • Een netwerk/achterban in één van de genoemde gemeenten
 • Een goed analytisch vermogen voor verheldering van vragen en opmerkingen en het terugbrengen van ingewikkelde zaken tot de essentie

Scheiden van functies:

 • U bent geen vertegenwoordiger van een politieke partij in een van de gemeenten
 • U werkt niet bij een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van het Sociaal Domein

Nadere informatie en solliciteren
Heeft u belangstelling ? Stuur dan  uw reactie naar post@asdnwf.nl
t.a.v. het secretariaat van de Adviesraad.

Meer informatie over de Adviesraad kunt u inwinnen bij de voorzitter van de Adviesraad dhr. Jaap Zondervan via 06-53182258
en/of de secretaris van de Adviesraad dhr. Koos Woudt via 06-83900882.