Disclaimer

Deze website geeft informatie over het werk van de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân. In aanvulling hierop geeft de Adviesraad informatie over zaken op het gebied van het Sociaal Domein die belangrijk zouden kunnen zijn voor personen die gebruik maken van uitkeringen en voorzieningen op het gebied van het Sociaal Domein.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele financiële of andere schade als gevolg van eventuele fouten op de site of van informatie die voor meer uitleg vatbaar is, kan nooit voor rekening van de Adviesraad worden gebracht.