Subnavigatie

Koos Woudt

Franeker, Secretaris, thema Participatie

Bijna mijn hele werkzame leven heb ik bij een sociale dienst gewerkt. Ik heb mij toen vooral bezig gehouden met uitkeringen en participatie. Na mijn pensionering ben ik gaan zoeken naar vrijwilligerswerk dat bij mij past en waar ik een gevoel bij heb. Dat heb ik onder andere gevonden bij deze adviesraad. Toen ik nog werkte zat ik ‘aan de ene kant van de tafel’, nl. de kant van de wetgeving en de regels van de gemeente. Ik vind het heel fijn om nu aan de andere kant, dat wil zeggen: de kant van de klant, te zitten.

Wat ik vooral wil doen is kritisch kijken naar het beleid en de uitvoering van de dienst en bewaken dat het belang van de burger die een beroep moet doen op een uitkering of een voorziening altijd voorop staat. Als u het idee hebt dat daarin dingen misgaan, dan hoor ik dat graag. Met een individueel probleem kunnen wij niets, maar als meer mensen hetzelfde als u ervaren dan ligt er wel een taak voor ons. Dus laat u maar horen (post@asdnwf.nl)!

Terug naar overzicht