Uitgebrachte adviezen

Het is de hoofdtaak van de Adviesraad om ongevraagd of gevraagd advies uit te brengen over zaken die in de regio Noardwest Fryslân van belang zijn binnen het sociaal domein.

Een aantal adviezen en reacties op een rij. Overigens is de raad veelvuldig in overleg met vertegenwoordigers van de Dienst Noardwest Fryslân en oefent via die weg invloed uit. De Raad adviseert alleen 'officieel' als dat nodig is. Het gaat om het resultaat. Als dat al is bereikt met informeel overleg, heeft dat evenveel waarde.

Uitgelicht

Support Fryslân Support Fryslân is een vrijwilligersorganisatie voor maatjesprojecten. Support Fryslân richt zich op jongeren tussen 12 en 27 jaar die wel een maatje kunnen gebruiken, maar die door diverse redenen er onvoldoende in zijn geslaagd zo´n maatje te vinden.

Een maatje is er voor regelmatige ondersteuning, fungeert als klankbord. Een maatje motiveert deel te nemen aan de maatschappij, helpt de jongere zelfstandiger te worden, draagt bij aan een gezond sociaal netwerk. 

Maatjes zijn vrijwilligers, maar zijn goed voorbereid op de taken die ze moeten doen. Voordat het maatje aan de slag gaat, heeft hij of zij moeten aantonen van onbesproken gedrag te zijn en zijn er de nodige selectiegesprekken en trainingen gevolgd. Ook krijgt het maatje tijdens de uitoefening van het werk begeleiding door professionals. Dat is niet voor niets· Het maatje wordt geconfronteerd met uiteenlopende en soms zeer heftige problemen.

Een contact tussen jongere en maatje duurt zo lang nodig is, maar wordt meestal eerst voor zo´n 12 maanden afgesproken.

De hulp is voor de jongere gratis. Support Fryslân heeft uiteraard wel de nodige kosten. Voor de dekking daarvan zijn afspraken gemaakt met een aantal Friese gemeenten.

De jongere kan zich zelf aanmelden bij Support Fryslân. Maar bijvoorbeeld ook ouders, een hulpverlener of de school kan een melding doen als er zorgen bestaan over de jongere. Melden kan telefonisch, via email of via de website van Support Fryslân.

Support Kids
Support Kids is het maatjesproject van Support Fryslân dat zich speciaal richt op kwestbare kinderen in de hoogste klassen van het basisonderwijs.

Voor meer informatie of voor een melding kan je terecht op de website van Support Fryslân.

 

Support Fryslân