Uitgebrachte adviezen

Het is de hoofdtaak van de Adviesraad om ongevraagd of gevraagd advies uit te brengen over zaken die in de regio Noardwest Fryslân van belang zijn binnen het sociaal domein.

Een aantal adviezen en reacties op een rij. Overigens is de raad veelvuldig in overleg met vertegenwoordigers van de Dienst Noardwest Fryslân en oefent via die weg invloed uit. De Raad adviseert alleen 'officieel' als dat nodig is. Het gaat om het resultaat. Als dat al is bereikt met informeel overleg, heeft dat evenveel waarde.

Er zijn ontwikkelingen op het gebied van de AV-Frieso, de zorgverzekering die personen met een laag inkomen kunnen afsluiten bij De Friesland Zorgverzekeraar. De verzekering kent een gunstige verhouding tussen het pakket en de premie die daarvoor moet worden betaald. De premie is relatief laag  vanwege financiële bijdragen van gemeenten. Over de huidige plannen op het gebied heeft de Raad onlangs geadviseerd. 

Ook is een advies uitgebracht over de voornemens die er zijn om de mantelzorg in de komende jaren vorm te geven. Omdat het advies teruggrijpt naar een eerder advies dat in 2019 is uitgebracht is dat, met de aanbiedingsbrief, ook bijgevoegd.

 

Uitgelicht- Kindpakket wordt Sam& voor alle kinderen

Sam& voor alle kinderen is vanaf januari 2021 de opvolger van Kindpakket. Net als Kindpakket is Sam& een (computer) portal waar ouders en medewerkers van organisaties voorzieningen kunnen aanvragen voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. Zoals schoolreisjes, zwemles, leermiddelen, een fiets of contributie voor de sportclub.

Plaatselijk waren er al diverse vormen voor hulp aan kinderen. Om deze onderling beter te laten aansluiten en, eenheid tot stand te brengen en het voor iedereen wat duidelijker te maken, hebben Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld en ook samen met Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp, elkaar landelijk én lokaal gevonden onder één naam: Sam& voor alle kinderen
Op www.samenvoorallekinderen.nl kunt u alle informatie vinden over hoe Sam& werkt. 
 
Maar, Sam& is meer dan een plek om voorzieningen aan te vragen. U kunt op de www.samenvoorallekinderen.nl namelijk ook informatie vinden over:  

  • Wat u als ambassadeur of netwerkpartner kunt doen
  • ​Hoe Sam& landelijk helpt armoede beter te bestrijden en dit beter in kaart brengt
  • Welke voorliggende voorzieningen uw gemeente al heeft.

In 2014 is in Leeuwarden door goed overleg tussen een aantal organisaties het idee van het Kindpakket ontstaan. Het doet daarvan was kinderen uit armere gezinnen een steuntje in de rug te geven. Financiële hulp kon daarbij worden aangevraagd  via een gemeenschappelijke website. Het Kindpakket bleek zo succesvol dat het nu een landelijk vervolg in de vorm van Sam& krijgt. Zo konden in het eerste jaar van het bestaan van het Kindpakket 1750 kinderen`worden geholpen. In 2019 konden al bijna 7000 kinderen extra worden ondersteund. Op dit moment werken Jeugdfonds Sport Friesland, Jeugdfonds Cultuur Friesland en Stichting Leergeld Leeuwarden en omstreken al succesvol samen onder de vlag van Sam&. 

Doe mee en word ambassadeur van Sam&! 
De organisaties achter Sam& zetten zich nu in om alle kinderen mee te laten doen in de samenleving. Samen zetten zij zich ook in om het bereik te vergroten. Ze worden daarbij al ondersteund door landelijke campagnes op TV, radio en in de landelijke dagbladen. In het voorjaar van 2021 start er een landelijke campagne in diverse media, gericht op alle basisscholen in Nederland om de vindbaarheid en het bereik via Sam& te vergroten. 
 
Veel gezinnen weten Sam& nu al te vinden. Maar het zou fijn zijn als u, als organisatie helpt om nog meer kinderen te bereiken. Dit kunt u doen door de Sam& poster op een prominente (digitale) plek op te hangen. Maar ook door deze informatie te delen met werknemers en het eigen (professionele) netwerk. 
 
Als u, als organisatie, eerder doorverwees naar Kindpakket vragen de instellingen achter Sam& u om voortaan door te (laten) verwijzen naar samenvoorallekinderen.nl
 
Er is een pakket met communicatiemateriaal met poster en social media afbeeldingen beschikbaar dat u kunt verspreiden binnen uw organisatie. Het pakket is te downloaden via de volgende link:

Communicatie toolkit Sam& voor alle kinderen - digitaal
Communicatie toolkit Sam& voor alle kinderen - drukwerk

Heeft uw organisatie meer promotiemateriaal nodig of vragen over Sam&? Neem dan contact op met de fondsen via friesland@samenvoorallekinderen.nl
 
In deze tijden hebben kinderen alle steun hard nodig! Laten we ze samen helpen! 

Want Sam& werken is altijd beter!
www.samenvoorallekinderen.nl

 

Sam&