Uitgebrachte adviezen

Het is de hoofdtaak van de Adviesraad om ongevraagd of gevraagd advies uit te brengen over zaken die in de regio Noardwest Fryslân van belang zijn binnen het sociaal domein.

Een aantal adviezen en reacties op een rij. Overigens is de raad veelvuldig in overleg met vertegenwoordigers van de Dienst Noardwest Fryslân en oefent via die weg invloed uit. De Raad adviseert alleen 'officieel' als dat nodig is. Het gaat om het resultaat. Als dat al is bereikt met informeel overleg, heeft dat evenveel waarde.

Uitgelicht

Dit keer : Automaatje! Een landelijk project dat is bedacht door de ANWB. In het kort: vrijwilligers vervoeren ouderen die geen vervoer hebben naar bijvoorbeeld een ziekenhuis of een audicien.

De Adviesraad heeft zich sterk gemaakt voor invoering van Automaatje in onze regio. Met succes Sinds oktober 2018 kunnen ook inwoners van Waadhoeke er gebruik van maken. 

Het project moet nog wel wat op gang komen. Er zijn nog vrijwilligers nodig. Belangstellling? 

Zo meldt u zich aan!

En zo werkt Automaatje!