Subnavigatie

Verordening Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein is een 'officieel' orgaan. Er zijn bevoegdheden en verplichtingen, doelen en spelregels.

Die zijn allemaal vastgelegd in een verordening van de opdrachtgever, de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân. De verordening vormt het bestaansrecht van de Adviesraad.