Subnavigatie

Verordening Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein is een 'officieel' orgaan. Er zijn bevoegdheden en verplichtingen, doelen en spelregels.

Die zijn allemaal vastgelegd in een verordening van de opdrachtgever. Tot 1 januari 2021 was dat de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân. De verordening vormt het bestaansrecht van de Adviesraad. De verordening die u hier aantreft is de verordening die vanaf 1 januari 2021 geldt. In 2021 is voorlopig sprake van een overgangsperiode. Anders dan voorheen adviseert de Adviesraad rechtstreeks aan de gemeenten in de regio Noardwest Fryslân. Deze veranderde werkwijze is in juni 2021 verankerd in een nieuwe verordening. 

De bijgevoegde verordening is de grondslag voor de Adviesraad zoals die is vastgelegd in de gemeente Harlingen. Er zijn vergelijkbare verordeningen in Waadhoeke, Terschelling en Vlieland.

Verordening 2021