Informatie

Wie we zijn

Klaas de Graaf

Menaam, Penningmeester, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Klaas

Rena Zijlstra

Franeker, thema Jeugd
 

Meer over Rena

Klaske Miedema

Oude-Bildtzijl, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Klaske

Tineke Florissen

Stiens, thema Participatie
 

Meer over Tineke

Tjeerd Lont

 Berltsum, thema Participatie
 

Meer over Tjeerd

Koos Woudt

Franeker, Secretaris, thema Participatie 

Meer over Koos

Hans Boonstra

Ingelum, beheer website, mail, digitaal archief

Meer over Hans

Wim Tuma

Franeker, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Wim

Jules Dutrieux

Harlingen, Vice-voorzitter, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Jules

Gerrit Sotthewes

Winsum, Voorzitter, thema Jeugd

Meer over Gerrit

Dick Roosink

Winsum, thema Participatie
 

Meer over Dick

Hermien Moning

Oosterbierum, thema Participatie

Meer over Hermien