Informatie

Wie we zijn

Djoke Travaille – Hibma

Franeker, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Djoke

Jaap Zondervan

 Menaam, Voorzitter, thema Participatie

Meer over Jaap

Klaas de Graaf

Menaam, Penningmeester, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Klaas

Rena Zijlstra

Franeker, thema Jeugd
 

Meer over Rena

Klaske Miedema

Oude-Bildtzijl, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Klaske

Tineke Florissen

Stiens, thema Participatie
 

Meer over Tineke

Tjeerd Lont

 Berltsum, thema Participatie
 

Meer over Tjeerd

Koos Woudt

Franeker, Secretaris, thema Participatie 

Meer over Koos

Hans Boonstra

Ingelum, thema Participatie
 

Meer over Hans

Wim Tuma

Franeker, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Wim

Remmie Hammers

Vlieland, thema Jeugd
 

Meer over Remmie

Jules Dutrieux

Harlingen, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Jules

Jeanet Vellinga

Harlingen, thema Jeugd
 

Meer over Jeanet

Ryanne Algra

Berltsum, thema Jeugd
 

Meer over Ryanne