Informatie

Wie we zijn

Klaas de Graaf

Menaam, Penningmeester, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Klaas

Klaske Miedema

Oude-Bildtzijl, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Klaske

Tjeerd Lont

 Berltsum, thema Participatie
 

Meer over Tjeerd

Koos Woudt

Franeker, Voorzitter en Secretaris, thema Participatie 

Meer over Koos

Hans Boonstra

Ingelum, beheer website, mail, digitaal archief

Meer over Hans

Wim Tuma

Franeker, thema Wonen, Zorg en Welzijn

Meer over Wim

Dick Roosink

Winsum, thema Participatie
 

Meer over Dick

Hermien Moning

Oosterbierum, thema Participatie

Meer over Hermien

Sebastiaan Konijn

Dronrijp, thema Jeugd
 

Meer over Sebastiaan

Ype Hof

Franeker, thema Jeugd
 

Meer over Ype

Martin van Mourik

Franeker, thema Wonen, zorg en welzijn

Meer over Martin

Mariska Bom

St. Jacobiparochie, thema Wonen, zorg en welzijn

Meer over Mariska

Elly Brink

Vlieland, thema Wonen, zorg en welzijn

Meer over Elly