Subnavigatie

Vergaderingen Adviesraad

De Adviesraad vergadert eens per maand met alle leden. Daarnaast vergaderen de themagroepen zo vaak als nodig is. U bent van harte welkom als u eens een vergadering wilt meemaken.

Laat wel even weten dat u van plan bent te komen, zodat we daar rekening mee kunnen houden. U kunt dat met een mailtje doorgeven aan de secretaris of u kunt het contactformulier invullen. 

Op deze plaats treft u altijd één week voor de vergadering de agenda aan. Ook de agenda's van de laatste maanden kunt u nog eens nalezen. Uit privacy-overwegingen vindt u de verslagen van de vergadering hier niet. 

De eerstvolgende vergadering van de Adviesraad is pas op 22 juni 2020.  Het kabinet heeft op 23 maart 2020 besloten dat alle samenkomsten tot 1 juni 2020 worden verboden. Dat gold aanvankelijk voor samenkomsten vanaf honderd personen. Die grens geldt niet meer: nu zijn ook kleinere samenkomsten verboden. Ook een vergadering van de Adviesraad is daardoor voorlopig niet meer mogelijk.