Privacyverklaring

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân volgt de voorschriften van de privacywetgeving die vanaf mei 2018 gelden. Dat betekent het volgende.

Verwerking persoonsgegevens
De Adviesraad behartigt geen persoonlijke belangen en werkt daarom ook niet met gegevens van individuen. Slechts als u contact zoekt met de Adviesraad (ASD) met behulp van het contactformulier of anderszins, bewaart de ASD uw gegevens, zolang als nodig is om contact met u op te nemen en contact met u te onderhouden. Slechts uw naam en emailadres zijn daarvoor nodig. 

Hoe lang bewaart de ASD uw gegevens?
De gevens worden slechts bewaard gedurende de duur van het contact. Uw gegevens worden niet bewaard in een databank.   

Deelt de ASD uw gegevens me anderen?
De ASD deelt gegevens niet met anderen zoals giebiedsteams, de Dienst Noardwest Fryslân of collega adviesraden. Slechts als een belanghebbende daar om heeft gevraagd en daar expliciet toestemming voor heeft verleend, worden gegevens gedeeld.

Gebruikt de website cookies? 
De website maakt gebruik van cookies. Maar er wordt geen gebruik gemaakt van privacygevoelige cookies of cookies die persoonsgegevens verzamelen. Er wordt wel gebruik gemaakt van Google Analytics, maar IP-adressen worden hierin geanonimiseerd.

Uw rechten
Hoewel de ASD persoonsgegevens slechts bewaart gedurende de looptijd van een contact, heeft u recht op gedetailleerde informatie over de wijze waarop gedurende die gemiddelde kort looptijd uw gegevens worden bewaard. U kunt nadere info vragen door contact op te nemen met onze werkgroep pr door een mail te sturen naar pr@asdnwf.nl.

Beveiliging
We beschermen alle gegevens zo goed mogelijk met behulp van de diensten van Add Noise te Leeuwarden , die de hosting verzorgt voor de ASD. De pr groep van de Adviesraad heeft de zorg voor de beveiliging.

Gegevens ASD
Website: https://asdnwf.nl

Het postadres van de ASD is post@asdnwf.nl. De ASD heeft geen eigen kantoor. U kunt ook niet telefonisch contact opnemen met de ASD.