Subnavigatie

Hermien Moning

Oosterbierum, thema Participatie.

Veertig jaar heb ik gewerkt in functies waar onderwijs, arbeid en loopbaanbegeleiding elkaar raakten. Ik begeleidde studenten en werkzoekenden in zowel de volwasseneneducatie, als ook in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en arbeidsvoorziening.
Voortdurend ben ik op zoek naar inclusie. Dat was dan ook een belangrijk thema in mijn werk. Iedereen moet kunnen meedoen, ongeacht leeftijd, vooropleiding, beperking, geslacht of achtergrond.

Ik wil mensen betrekken bij en laten nadenken over beleid en maatregelen die het meeste effect hebben op inclusiviteit. Dat is voor mij een belangrijke reden om me aan te melden bij de Adviesraad. Het thema participatie sluit het beste aan bij mijn kennis en ervaring. Samen met de andere leden van de Adviesraad kijk ik kritisch en onafhankelijk naar het beleid van gemeenten in Noardwest Fryslân en naar de effecten ervan voor de burgers in deze regio. Hierover brengen we advies uit waar de inwoners bij gebaat zijn.

 

 

 

Terug naar overzicht