Subnavigatie

Huishoudelijk reglement

Net als bij andere organisaties gelden er spelregels en afspraken die dienen te worden vastgelegd. Dat geldt ook voor de Adviesraad. Zaken als de zittingsduur van de leden, het vervullen van vacatures, de vergaderfrequentie zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Hier vindt u de laatst aangepaste versie.