Subnavigatie

Sociaal Domein

Het Sociaal Domein is het terrein dat wordt bestreken door drie wetten: De Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De uitvoering van de wetten is toebedeeld aan de gemeenten. In de regio Noardwest Fryslân verzorgt de Dienst Noardwest Fryslân namens de gemeenten in deze regio de uitvoering.

Voorheen werden deze wetten voor een deel uitgevoerd door gemeenten, voor een deel door zorgverzekeraars en organisaties die banden hadden met diverse ministeries. In 2015 is de gemeente voor alle werkzaamheden aangewezen als regisseur en ook verantwoordelijk voor de uitvoering.

Meer over sociaal domein