Vrijwilligers Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân

Heeft u door eigen ervaring of (vrijwilligers)werk affiniteit met inwoners met een hulpvraag in het sociaal domein? En bent u in staat om uw ervaring te vertalen naar heldere adviezen over het te ontwikkelen sociaal beleid in uw gemeente? Dan is de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân iets voor u. De Adviesraad is namelijk op zoek naar: Leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân adviseert de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke bij de vorming van sociaal beleid. Het gaat om beleid op het terrein van jeugd, werk en inkomen of zorg en welzijn.

Profielschets
U bent:
• Woonachtig in één van de hier genoemde gemeenten: Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke met, gelet op de huidige samenstelling van de Adviesraad, een voorkeur voor inwoners uit één van de twee eerstgenoemde gemeenten.
• Een persoon met aantoonbare affiniteit met burgers met een hulpvraag in het Sociaal Domein.
• Bereid zich in te zetten gedurende bij benadering gemiddeld vier tot zes dagdelen per maand.
• Vraaggericht, resultaatgericht en in staat om een afgewogen oordeel te vormen.
• Flexibel en in staat tot multidisciplinaire samenwerking.

U hebt:
• Deskundigheid verkregen door eigen ervaring of (vrijwilligers)werk.
• Kennis van de lokale situatie en de kenmerken van de gemeenten.
• Een netwerk/achterban in één van de genoemde gemeenten.
• Een goed analytisch vermogen voor verheldering van vragen en opmerkingen en het kunnen terugbrengen van ingewikkelde zaken tot de essentie.

Scheiden van functies:
• U bent geen vertegenwoordiger van een politieke partij in één van de gemeenten.
• U werkt niet bij een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van het Sociaal Domein

Nadere informatie en solliciteren
Heeft u belangstelling? Stuur dan vóór 20 september 2021 uw reactie met cv naar post@asdnwf.nl t.a.v. het secretariaat van de Adviesraad.
Meer informatie over de Adviesraad kunt u vinden op onze website: www.asdnwf.nl.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de voorzitter van de Adviesraad dhr. Jaap Zondervan via 06-53182258 en/of de secretaris van de Adviesraad dhr. Koos Woudt via 06-83900882.