De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân zoekt nieuwe leden

Vindt u het een schande dat in Nederland voedselbanken nodig zijn? Maak jij je druk als veel jongeren niet op tijd hulp krijgen? Bent u bang dat door de digitalisering ouderen de weg naar hulp kwijtraken? Wil je graag met jouw gemeente in gesprek over dit soort onderwerpen?

Wordt dan lid van de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân!

De raad heeft enkele vacatures en wil graag met je in contact komen, als je belangstelling hebt.

Profielschets                        

Jij bent:

 • Iemand die woont in de gemeente Terschelling, Vlieland of Waadhoeke
 • Een persoon die graag iets wil betekenen voor inwoners die het om wat voor reden dan ook wat moeilijker hebben
 • Iemand die hier wel zo’n 8 tot 12 uur per maand tijd in kan en wil steken
 • Nieuwsgierig hoe het nu geregeld is in het sociaal domein en mee wil denken hoe het anders of beter zou kunnen
 • Iemand die goed met anderen kan overleggen en samen wil zoeken naar wat kan.

Jij hebt:

 • Misschien door eigen ervaring of (vrijwilligers)werk kennis van wat er speelt in het sociaal domein
 • Kennis van jouw eigen woonomgeving en ook van de kenmerken van de gemeenten
 • Goede contacten en weet daardoor wat er leeft in jouw gemeente
 • Als goede eigenschap dat je ook wat ingewikkelder onderwerpen kunt snappen en eruit kan halen wat echt belangrijk is.

Scheiden van functies:

 • Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) mag je geen vertegenwoordiger zijn van een politieke partij in één van de gemeenten
 • Het werken bij een organisatie die belang heeft bij de taken die de gemeente uitvoert of laat uitvoeren kan ook een belemmering zijn om lid te worden van de ASD.


Nadere informatie en solliciteren

Heb je belangstelling? Stuur dan zo spoedig mogelijk jouw reactie met cv naar post@asdnwf.nl t.a.v. het secretariaat van de Adviesraad.

Meer informatie over de Adviesraad kun je vinden op deze website. Voor nadere informatie kunt je ook bellen met de secretaris van de Adviesraad, dhr. Koos Woudt via 06-83900882.