Nieuws en actualiteiten

Informatiebijeenkomst Ouderen en Wonen

19 mei 2019

Op woensdag 22 mei 2019 kunt u zich laten informeren over het onderwerp ´Ouderen en Wonen´. De bijeenkomst is van 14.00-16.15 uur in dorpscentrum Nij Franjum in Marsum. De entree is gratis. De...

Lees meer

Meedenken over wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet

8 mei 2019

Soms is de rijksoverheid dichterbij dan u denkt. Steeds vaker wordt namelijk de mogelijkheid geboden mee te denken over bepaalde zaken. Om te laten weten wat u vindt van bijvoorbeeld voorstellen om...

Lees meer

Te veel eenzaamheid in Waadhoeke

8 mei 2019

Er zijn teveel mensen in de gemeente Waadhoeke die zich ongewenst eenzaam voelen. Uit onderzoek is gebleken dat dit geldt voor 44,8% van de inwoners. Dit is hoger dan het landelijke cijfer dat op...

Lees meer

Sollicitatieprocedure Adviesraad afgerond

15 april 2019

Er waren enkele vacatures ontstaan bij de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân. Diverse belangstellenden hebben gereageerd op de uitnodiging te solliciteren. De afgelopen week zijn...

Lees meer

Denk mee over de IOW

5 april 2019

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft gevraagd aan belangstellenden mee te denken over voorgestelde wijzigingen in de de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) . Reacties kunnen worden...

Lees meer

Nieuwe folderlijn Veilig Thuis Friesland

5 april 2019

Veilig Thuis Friesland heeft een aantal nieuwe folders uitgebracht met informatie over Veilig Thuis, over ouderenmishandeling, met informatie voor ouders, jonge en oudere kinderen. De, algemene,...

Lees meer

ANWB AutoMaatje in Waadhoeke op koers!

5 april 2019

Project AutoMaatje is goed bezig in Waadhoeke. Uit de voortgangsrapportage, die pas is verschenen, blijkt dat Automaatje na een aarzelend begin voorlopig een succes is. Na de start op 3 oktober...

Lees meer

Welzijnsmarkten laten veel activiteiten in noardwest Fryslân zien

17 maart 2019

Op 13 en 15 maart 2019 organiseerde De Skûle Welzijn welzijnsmarkten in Harlingen en Franeker. De markten stonden in het teken van de week van Zorg en Welzijn. Hoewel kleinschalig van opzet hebben...

Lees meer

Acties duurzame huisartsenzorg

16 maart 2019

De Friese Huisartsenvereniging (FHV), Wagro Friesland (belangenbehartiger niet gevestigde huisartsen), Dokterszorg Friesland, ROS Friesland (advies en begeleiding in de zorg), GGD Fryslân en De...

Lees meer

Adviesraad blikt met jaarverslag terug op 2018

19 februari 2019

In een vergadering op 18 februari 2019 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân het jaarverslag over 2018 besproken en vastgesteld. De Raad concludeert dat het een dynamische jaar is...

Lees meer