Nieuws en actualiteiten

Drie nieuwe adviezen van de Adviesraad uitgebracht

13 september 2019

Onlangs heeft de Adviesraad drie nieuwe adviezen uitgebracht. Er is ongevraagd geadviseerd over de thema´s Vroegsignalering (van schulden) en over Compensatie van eigen risico (bij zorgkosten) en...

Lees meer

Kinderrechters bezorgd over wachtlijsten jeugdbescherming

1 september 2019

Kinderrechters maken zich grote zorgen over het tekort aan werkers in de jeugdzorg. De wachtlijsten bij jeugdbescherming zijn inmiddels zo lang, dat er mogelijk een jaar lang niets gebeurt....

Lees meer

Wetsvoorstel verbetering schuldhulpverlening

1 september 2019

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wijzigen om de schuldhulpverlening te verbeteren. Deze verbetering moet vooral...

Lees meer

Nationale Ombudsman bepleit verbetering digitale formulieren

1 september 2019

Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, vindt dat digitale formulieren van de overheid beter kunnen. Hij stelde dit bij de publicatie eind augustus 2019 van een onderzoek naar deze formulieren...

Lees meer

Steeds meer mensen met schulden komen onder bewind

1 september 2019

Het aantal mensen dat problematische schulden heeft, neemt steeds meer toe. Tenminste dat is af te leiden uit het feit dat het aantal mensen dat door schulden onder toezicht is komen te staan van...

Lees meer

Meedenken over wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet

8 mei 2019

Soms is de rijksoverheid dichterbij dan u denkt. Steeds vaker wordt namelijk de mogelijkheid geboden mee te denken over bepaalde zaken. Om te laten weten wat u vindt van bijvoorbeeld voorstellen om...

Lees meer

Te veel eenzaamheid in Waadhoeke

8 mei 2019

Er zijn teveel mensen in de gemeente Waadhoeke die zich ongewenst eenzaam voelen. Uit onderzoek is gebleken dat dit geldt voor 44,8% van de inwoners. Dit is hoger dan het landelijke cijfer dat op...

Lees meer

Sollicitatieprocedure Adviesraad afgerond

15 april 2019

Er waren enkele vacatures ontstaan bij de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân. Diverse belangstellenden hebben gereageerd op de uitnodiging te solliciteren. De afgelopen week zijn...

Lees meer

Denk mee over de IOW

5 april 2019

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft gevraagd aan belangstellenden mee te denken over voorgestelde wijzigingen in de de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) . Reacties kunnen worden...

Lees meer

Nieuwe folderlijn Veilig Thuis Friesland

5 april 2019

Veilig Thuis Friesland heeft een aantal nieuwe folders uitgebracht met informatie over Veilig Thuis, over ouderenmishandeling, met informatie voor ouders, jonge en oudere kinderen. De, algemene,...

Lees meer