Nieuws en actualiteiten

Vergadering Adviesraad op 19 oktober 2020 gaat niet door

12 oktober 2020

De vergadering van de Adviesraad die was gepland op 19 oktober 2020 om 15.30 uur in de Poort van Franeker gaat niet door. Gelet op de huidige sterke stijging van het aantal besmettingen in...

Lees meer

Belangrijke punten begroting 2021

4 oktober 2020

Op de derde dinsdag in september heeft de regering de plannen en de bijbehorende begroting bekend gemaakt voor het volgend jaar. Wat staat er op stapel op het gebied van het Sociaal Domein? Een...

Lees meer

Wijziging regels inburgering per 1 oktober 2020

4 oktober 2020

Met ingang van 1 oktober 2020 verandert er het een en ander in de regels die gelden bij inburgering. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat...

Lees meer

Frans Hofstra verlaat Adviesraad

13 september 2020

Frans Hofstra heeft noodgedwongen zijn werkzaamheden voor de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân moeten staken. Begin september 2020 heeft hij de gemeente Waadhoeke achter zich gelaten...

Lees meer

U bent van harte welkom, maar ................

12 augustus 2020

......u moet zich wel even aanmelden bij onze secretaris als u een vergadering van de Adviesraad wilt bijwonen. Dat kan met het contactformulier op de website of met een mailtje. Sinds juni 2020...

Lees meer

Vanaf 22 juni 2020 weer vergaderingen Adviesraad

15 juni 2020

Vanaf maart 2020 heeft de voltallige Adviesraad vanwege 'corona' niet meer vergaderd. Maar nu mogen we weer. De eerste vergadering staat gepland voor 22 juni 2020 om 15.30 uur in de Poort van...

Lees meer

Jennifer Nonnemaker verlaat Adviesraad

16 april 2020

Jennifer Nonnemaker heeft afscheid genomen van de Adviesraad. Hoewel ze pas in 2019 de raad is komen versterken, heeft Jennifer zich gedwongen gezien om persoonlijke redenen haar werkzaamheden te...

Lees meer

Tot juni 2020 geen vergaderingen Adviesraad

23 maart 2020

De vergaderingen van de Adviesraad die voor de maanden april en mei 2020 waren gepland, gaan niet door. Dit is het gevolg van het besluit dat het kabinet op 23 maart 2020 heeft genomen. Om verdere...

Lees meer

Help elkaar: je bent niet alleen!

21 maart 2020

De koning noemde het in zijn toespraak en ook de premier deed dat toen hij zich richtte tot de inwoners van Nederland. Alleen met vereende krachten kunnen we het hoofd bieden aan de moeilijke...

Lees meer

Vergadering Adviesraad 16 maart 2020 vervallen

13 maart 2020

De vergadering van de Adviesraad die was gepland op 16 maart 2020 om 15.30 uur in de Poort van Franeker komt te vervallen. Nu het Corona virus ook Friesland heeft bereikt, wil ook de Adviesraad...

Lees meer