Nieuws en actualiteiten

Nieuwe folder regelingen mensen met laag inkomen

25 februari 2021

Rondkomen met weinig geld is soms een heel gevecht. Ieder extraatje is welkom. Zowel de gemeente als het Rijk hebben mogelijkheden om uw inkomen aan te vullen. Het is belangrijk dat u die benut....

Lees meer

Adviesraad vergadert voorlopig op afstand

13 januari 2021

Nadat de Adviesraad vanaf september 2020 niet meer had vergaderd vanwege 'corona', pakt de raad de draad weer op. Vanaf 18 januari 2021 is er weer een maandelijks overleg. Dat kan helaas nog niet...

Lees meer

Jan Molema heeft Adviesraad verlaten

22 november 2020

Jan Molema heeft de Adviesraad met onmiddellijke ingang verlaten. Hij had voor zijn vertrek persoonlijke redenen. Jan zat in de Raad vanaf maart 2018 en heeft zijn nuttige bijdragen geleverd als...

Lees meer

Nieuwe adviezen Adviesraad over AV-Frieso en mantelzorg

21 november 2020

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân heeft twee nieuwe adviezen uitgebracht. Het ene gaat over de AV-Frieso en is een reactie op recente ontwikkelingen op het gebied van deze...

Lees meer

Vergadering Adviesraad op 19 oktober 2020 gaat niet door

12 oktober 2020

De vergadering van de Adviesraad die was gepland op 19 oktober 2020 om 15.30 uur in de Poort van Franeker gaat niet door. Gelet op de huidige sterke stijging van het aantal besmettingen in...

Lees meer

Belangrijke punten begroting 2021

4 oktober 2020

Op de derde dinsdag in september heeft de regering de plannen en de bijbehorende begroting bekend gemaakt voor het volgend jaar. Wat staat er op stapel op het gebied van het Sociaal Domein? Een...

Lees meer

Wijziging regels inburgering per 1 oktober 2020

4 oktober 2020

Met ingang van 1 oktober 2020 verandert er het een en ander in de regels die gelden bij inburgering. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat...

Lees meer

Frans Hofstra verlaat Adviesraad

13 september 2020

Frans Hofstra heeft noodgedwongen zijn werkzaamheden voor de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân moeten staken. Begin september 2020 heeft hij de gemeente Waadhoeke achter zich gelaten...

Lees meer

U bent van harte welkom, maar ................

12 augustus 2020

......u moet zich wel even aanmelden bij onze secretaris als u een vergadering van de Adviesraad wilt bijwonen. Dat kan met het contactformulier op de website of met een mailtje. Sinds juni 2020...

Lees meer

Vanaf 22 juni 2020 weer vergaderingen Adviesraad

15 juni 2020

Vanaf maart 2020 heeft de voltallige Adviesraad vanwege 'corona' niet meer vergaderd. Maar nu mogen we weer. De eerste vergadering staat gepland voor 22 juni 2020 om 15.30 uur in de Poort van...

Lees meer