Nieuws en actualiteiten

Activiteiten Adviesraad 2022

17 mei 2022

De Adviesraad reageert op beleidsvoornemens of juist het ontbreken daarvan van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland en adviseert daarover gevraagd en zo nodig ongevraagd....

Lees meer

Jaarverslag 2021 Adviesraad NWF

17 mei 2022

Het jaar 2021 ligt al weer enige tijd achter ons. Het was een turbulent jaar, dat net als 2020 grotendeels door corona werd gedomineerd. De bestrijding van Covid bracht voor een ieder beperkingen...

Lees meer

Pietie Mud verlaat Adviesraad

26 april 2022

Waren we als Adviesraad net verheugd door de komst van Ryanne Algra, we moeten u nu melden bedroefd te zijn door het vertrek van Pietie Mud. Pietie was pas een paar maanden geleden toegetreden tot...

Lees meer

Nieuw lid Adviesraad

20 april 2022

Deze maand heeft de Adviesraad versterking gekregen in de persoon van Ryanne Algra uit Berltsum. Door het vertrek van Nynke Strikwerda was een vacature ontstaan. Ryanne zal haar bijdragen leveren...

Lees meer

Vraag nu een energietoeslag aan bij de Dienst Noardwest Fryslân!

11 maart 2022

Inwoners van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een Energietoeslag. De gemeenten hebben dit besloten omdat de energieprijzen...

Lees meer

Adviesraad adviseert over Empatec

22 januari 2022

Op 19 januari 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân een advies uitgebracht over de toekomst van Empatec. De raad heeft dit gedaan op verzoek van de colleges van B&W van de...

Lees meer

Nieuwe website Dienst Noardwest Fryslân

22 januari 2022

Met ingang van 2022 heeft de Dienst Noardwest Fryslân (de Dienst NWF) een nieuwe website. De nieuwe website geeft snel en direct antwoord op vragen die u bezighouden. Op welke vergoedingen heb ik...

Lees meer

Extra energietoeslag voor lagere inkomens

22 januari 2022

De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om mensen met een laag inkomen een bijdrage te geven in de hoge energiekosten. Deze bijdrage wordt via de gemeente verstrekt. Maar op dit moment is nog niet...

Lees meer

Vertrek Nynke Strikwerda uit Adviesraad

21 december 2021

De Adviesraad Noardwest Fryslân blijft in beweging. Werd de raad eerder in 2021 versterkt met Remmie Hammers en Jules Dutrieux en onlangs nog met Pietie Mud en Jeanet Vellinga, per 1 januari 2022...

Lees meer

Alweer twee nieuwe leden voor de Adviesraad

5 november 2021

Na het vertrek van enkele leden eerder in 2021 was er behoefte aan aanvulling van de Adviesraad met nieuwe krachten. Na een oproep daartoe hebben zich een aantal belangstellenden gemeld om de...

Lees meer