Nieuws en actualiteiten

Adviesraad adviseert over Empatec

22 januari 2022

Op 19 januari 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân een advies uitgebracht over de toekomst van Empatec. De raad heeft dit gedaan op verzoek van de colleges van B&W van de...

Lees meer

Nieuwe website Dienst Noardwest Fryslân

22 januari 2022

Met ingang van 2022 heeft de Dienst Noardwest Fryslân (de Dienst NWF) een nieuwe website. De nieuwe website geeft snel en direct antwoord op vragen die u bezighouden. Op welke vergoedingen heb ik...

Lees meer

Extra energietoeslag voor lagere inkomens

22 januari 2022

De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om mensen met een laag inkomen een bijdrage te geven in de hoge energiekosten. Deze bijdrage wordt via de gemeente verstrekt. Maar op dit moment is nog niet...

Lees meer

Vertrek Nynke Strikwerda uit Adviesraad

21 december 2021

De Adviesraad Noardwest Fryslân blijft in beweging. Werd de raad eerder in 2021 versterkt met Remmie Hammers en Jules Dutrieux en onlangs nog met Pietie Mud en Jeanet Vellinga, per 1 januari 2022...

Lees meer

Alweer twee nieuwe leden voor de Adviesraad

5 november 2021

Na het vertrek van enkele leden eerder in 2021 was er behoefte aan aanvulling van de Adviesraad met nieuwe krachten. Na een oproep daartoe hebben zich een aantal belangstellenden gemeld om de...

Lees meer

Mantelzorgcafé in Berlikum op 13 oktober 2021

5 oktober 2021

Centrum Mantelzorg Waadhoeke organiseert op 13 oktober 2021 een Mantelzorgcafé in het Groene Kruisgebouw, Sportleane 7 in Berlikum. Te gast is Tineke van der Woude. Zij is coach bij stress,...

Lees meer

Twee nieuwe leden Adviesraad

23 juli 2021

De Adviesraad is uitgebreid met twee nieuwe leden: Remmie Hammers en Jules Dutrieux. Remmie woont op Vlieland en Jules in Harlingen. We zijn zeer verheugd dat ze de Raad zijn komen versterken....

Lees meer

Adviesraad heeft nieuwe verordening

28 juni 2021

De Adviesraad werkt sinds deze maand op basis van een nieuwe verordening. Dat was nodig omdat er sinds dit jaar sprake is van een andere werkwijze. De bevoegdheden en verplichtingen, doelen en...

Lees meer

Adviesraad vergadert vanaf juni 2021 weer in één ruimte

14 juni 2021

Vanwege de gevolgen van de pandemie heeft de Adviesraad een korte periode niet vergaderd en vanaf januari 2021 op afstand met een videoverbinding. Vanaf de eerstvolgende vergadering gaan we weer...

Lees meer

Jaarverslag Adviesraad 2020

21 april 2021

Het jaar 2020 ligt al weer even achter ons. Een turbulent jaar. Niet alleen was het lastig voor de Adviesraad om in een door Corona beheerste tijd een weg te vinden om te kunnen blijven...

Lees meer