Nieuws en actualiteiten

Dag Van De Armoede: 15 oktober 2022

27 september 2022

Armoede is een groot probleem in Nederland en de rest van de wereld. En de media lopen ervan over: het probleem groeit enorm. Om te verkennen hoe het is om in armoede te leven en vooral om te...

Lees meer

Remmie Hammers neemt afscheid van de Adviesraad

23 september 2022

Het enige lid van de Adviesraad dat van Vlieland komt, Remmie Hammers, heeft besloten de raad vaarwel te zeggen. En we waren nog wel zo blij met haar. Niet alleen omdat ze van Vlieland komt, maar...

Lees meer

Adviesraad heeft weer een lid minder

12 september 2022

Het zijn moeilijke tijden voor de Adviesraad. Nadat recentelijk al diverse leden om uiteenlopende redenen afscheid namen van de raad, zag Jeanet Vellinga zich ook genoodzaakt de Adviesraad vaarwel...

Lees meer

Bijstand wordt 'menselijker'

19 juli 2022

Althans dat belooft minister Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nadat diverse berichten in de pers waren verschenen waaruit bleek dat de uitvoering van de Participatiewet af en toe wel...

Lees meer

Adviesraad adviseert ongevraagd over Social Return on Investments in Waadhoeke

19 juli 2022

Na vragen heeft de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân aandacht besteed aan de Social Return on Investments. Hierbij heeft de raad vastgesteld dat de inspanningen in Waadhoeke op dit...

Lees meer

Djoke Travaille en Ryanne Algra verlaten Adviesraad

19 juli 2022

Djoke Travaille-Hibma en Ryanne Algra hebben beiden afscheid genomen van de Adviesraad. Waar Djoke noodgedwongen heeft moeten besluiten te stoppen met haar werk vanwege een tegenstribbelende...

Lees meer

Activiteiten Adviesraad 2022

17 mei 2022

De Adviesraad reageert op beleidsvoornemens of juist het ontbreken daarvan van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland en adviseert daarover gevraagd en zo nodig ongevraagd....

Lees meer

Jaarverslag 2021 Adviesraad NWF

17 mei 2022

Het jaar 2021 ligt al weer enige tijd achter ons. Het was een turbulent jaar, dat net als 2020 grotendeels door corona werd gedomineerd. De bestrijding van Covid bracht voor een ieder beperkingen...

Lees meer

Pietie Mud verlaat Adviesraad

26 april 2022

Waren we als Adviesraad net verheugd door de komst van Ryanne Algra, we moeten u nu melden bedroefd te zijn door het vertrek van Pietie Mud. Pietie was pas een paar maanden geleden toegetreden tot...

Lees meer

Nieuw lid Adviesraad

20 april 2022

Deze maand heeft de Adviesraad versterking gekregen in de persoon van Ryanne Algra uit Berltsum. Door het vertrek van Nynke Strikwerda was een vacature ontstaan. Ryanne zal haar bijdragen leveren...

Lees meer