Nieuws en actualiteiten

Nieuw deelstation in Marsum

4 juni 2024

Marsum heeft vanaf 9 juni 2024 zijn eigen deelstation. Op die dag wordt dit om 11.30 uur geopend door wethouder Marja van der Meer van de gemeente Waadhoeke tijdens de zomermarkt van Floraria bij...

Lees meer

Hulp bij laaggeletterdheid in Waadhoeke

18 april 2024

Weekblad ‘van Wad tot Stad’ van 16 april 2024 besteedt onder andere aandacht aan een nieuwe voorziening in Waadhoeke voor personen die laaggeletterd zijn: het Digi-Taalhuis in de bibliotheek in...

Lees meer

Alweer nieuwe leden bij de Adviesraad! En een vertrekkend lid.

15 april 2024

De Adviesraad komt langzamerhand qua ledental weer op sterkte. Nadat de raad eerder dit jaar drie nieuwe leden mocht verwelkomen is dat nu opnieuw het geval. Martin van Mourik uit Franeker, Mariska...

Lees meer

Adviesraad heeft nieuwe vergaderlocatie

8 april 2024

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân vergadert voortaan in het gemeentehuis van Waadhoeke. Hiertoe heeft de raad besloten omdat het gemeentehuis goede voorzieningen heeft om te...

Lees meer

Humanitas signaleert alarmerende stijging mensen met geldproblemen en een kwalijke rol voor de schuldenindustrie

28 maart 2024

Vrijwilligersorganisatie Humanitas ziet een grote toename van het aantal mensen met geldproblemen. Uit een intern onderzoek bij deze vrijwilligersorganisatie, die ook in de regio Noardwest Fryslân...

Lees meer

Drie nieuwe leden bij de Adviesraad

12 maart 2024

Maar liefst drie nieuwe leden zijn de Adviesraad in maart 2024 komen versterken. Willemijn Roggen van Terschelling, Ype Hof uit Franeker en Sebastiaan Konijn hebben gereageerd op de oproep om te...

Lees meer

Jaarverslag 2023 Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân

3 maart 2024

Nadat 2022 voor de Adviesraad in veel opzichten een moeizaam jaar was gebleken was dat in 2023 niet wezenlijk anders. Waar in 2022 in goed overleg met de gemeenten Waadhoeke, Harlingen,...

Lees meer

Project Groeituin Wier zorgt voor extra stimulans op de weg naar werk

27 februari 2024

Op 27 februari 2024 heeft de Leeuwarder Courant onder de kop 'Iedereen in kaartenbak welkom in kas Wier' aandacht besteed aan het project Groeituin van werkleerbedrijf Empatec. Nadat de teelt van...

Lees meer

Adviesraad tekent intentieverklaring diversiteit en inclusie

21 februari 2024

Op 29 januari 2024 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân de intentieverklaring diversiteit en inclusie voor de gemeente Waadhoeke getekend. Dat gebeurde in het MFC It Stedhûs in...

Lees meer

Samen in gesprek: het familiegesprek

14 februari 2024

Nederland vergrijst. En ouderdom komt met problemen. Hoewel we een goed professioneel zorgsysteem hebben, zoals een toegankelijke huisarts en uitgebreide thuiszorg, wordt mantelzorg steeds...

Lees meer