Nieuws en actualiteiten

Tineke Florissen genomineerd voor Passieprijs

18 februari 2020

Op 28 maart 2020 reikt minister Hugo de Jonge de Passieprijs uit aan vrijwilligers die zich het afgelopen jaar bijzonder hebben ingezet. Dit keer is ook Tineke Florissen genomineerd voor de prijs....

Lees meer

Compensatie eigen risico minima Noardwest Fryslân

7 februari 2020

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke met een inkomen op bijstandsniveau maken in 2020 aanspraak op een een vergoeding van € 100,00 wanneer ze hun wettelijk eigen risico...

Lees meer

Cliëntondersteuning in de zorg

7 februari 2020

Vrijdag 7 februari 2020 publiceerde de Leeuwarder Courant een artikel over cliëntondersteuning. Personen die bijvoorbeeld langdurige zorg nodig hebben, maken aanspraak op kosteloze ondersteuning...

Lees meer

Schulden ín beeld bij politiek

4 februari 2020

Er is bij politici een groeiende aandacht voor de schuldproblematiek die ook almaar groter lijkt te worden. Zo is onlangs in de Tweede Kamer gestemd over een fors aantal ingediende moties die alle...

Lees meer

Adviezen en reacties Adviesraad

11 januari 2020

Onlangs heeft de Adviesraad weer gevraagd en ongevraagd geadviseerd over een aantal belangrijke kwesties. Het gaat om adviezen op het gebied van de AV-Frieso, de compensatie van het eigen risico in...

Lees meer

Hotze Buwalda neemt afscheid van Adviesraad

10 januari 2020

Begin 2020 heeft Hotze Buwalda afscheid genomen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân. Betaald werk en zijn werkzaamheden voor de Raad bleken steeds lastiger met elkaar te...

Lees meer

Mantelzorgwaardering gemeente Waadhoeke 2019

10 december 2019

Gemeente Waadhoeke hecht veel waarde aan de mantelzorgers in de gemeente. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die...

Lees meer

Participatiewet mislukt

24 november 2019

Het kan u amper zijn ontgaan, want zo'n beetje alle kranten en overige media brachten het als groot nieuws: de Participatiewet is mislukt. Dat blijkt uit rapportage van het Sociaal en Cultureel...

Lees meer

Gerechtsdeurwaarders in actie voor betere inning van schulden

24 november 2019

Gerechtsdeurwaarders pleiten voor een snellere invoering van de nieuwe beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen waar deurwaarders geen beslag op kunnen leggen. Ze vinden dat er te traag...

Lees meer

Een aflossingspauze tijdens een minnelijke schuldregeling

11 oktober 2019

Op 10 oktober 2019 heeft de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesproken over het armoede- en schuldenbeleid met verantwoordelijk staatssecretaris Van Ark. De...

Lees meer