Nieuws en actualiteiten

Adviesraad tekent intentieverklaring diversiteit en inclusie

21 februari 2024

Op 29 januari 2024 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân de intentieverklaring diversiteit en inclusie voor de gemeente Waadhoeke getekend. Dat gebeurde in het MFC It Stedhûs in...

Lees meer

Samen in gesprek: het familiegesprek

14 februari 2024

Nederland vergrijst. En ouderdom komt met problemen. Hoewel we een goed professioneel zorgsysteem hebben, zoals een toegankelijke huisarts en uitgebreide thuiszorg, wordt mantelzorg steeds...

Lees meer

Meedenkers gezocht voor een dementievriendelijke gemeente Waadhoeke

14 februari 2024

Bent u mantelzorger van iemand met (een beginnende) dementie? Of hebt u zelf geheugenproblemen? Dan is het goed te weten dat Connexa een tweetal bijeenkomsten organiseert waarin deze situatie...

Lees meer

Werving nieuwe leden Adviesraad

19 januari 2024

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân heeft dringend behoefte aan nieuwe leden. Recentelijk hebben door diverse oorzaken een aantal leden de Adviesraad achter zich moeten laten. Hoewel...

Lees meer

Mutaties bij de Adviesraad

19 januari 2024

Het valt niet mee om betaald werk te combineren met vrijwilligerswerk voor de Adviesraad. Dat ondervond ook Rena Zijlstra. Ze meldde zich aan als lid van de raad vlak na de oprichting in 2016 en...

Lees meer

Adviezen 2023 Adviesraad NWF

12 januari 2024

Het jaar 2023 ligt alweer achter ons. Binnenkort zullen we met ons jaarverslag uitgebreid terugblikken op dit turbulente jaar. Maar nu alvast een voorproefje in de vorm van in 2023 uitgebrachte...

Lees meer

Activiteitenplan Adviesraad 2024 vastgesteld

14 december 2023

De taakstelling van de Adviesraad Sociaal Domein NWF is volgens de verordening het gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van de colleges en gemeenteraden over alle aangelegenheden die...

Lees meer

Adviesraad stopt advisering aan Harlingen

14 december 2023

De Adviesraad Sociaal Domein stopt per 1 januari 2024 met de advisering aan de gemeente Harlingen. De raad gaat door als adviesorgaan voor de gemeenten Waadhoeke, Terschelling en Vlieland. De...

Lees meer

Adviesraad noodgedwongen na 1 januari 2024 verder zonder Tineke Florissen

14 december 2023

Ze was graag nog even doorgegaan maar na twee termijnen zit het erop voor Tineke Florissen bij de Adviesraad Sociaal Domein NW Fryslân. De regels zijn wat dat betreft onverbiddelijk. Tineke...

Lees meer

Wanneer vergadert de Adviesraad in 2024?

10 december 2023

De voltallige Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân vergadert eens per maand. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom als u wilt ervaren op welke wijze de raad invloed...

Lees meer