Subnavigatie

Hans Boonstra

Ingelum, thema Participatie

Mijn naam is Hans Boonstra. Geboren en getogen en werkend in Leeuwarden, maar nu 15 jaar wonend in Ingelum. Inmiddels gepensioneerd met zo´n 40 jaar werk bij sociale diensten op de teller, waarvan de laatste 32 jaar in Leeuwarden. Daar handelde ik de laatste jaren bezwaar- en beroepschriften af. Door de jaren heen heb ik vele veranderingen in het Sociaal Domein meegemaakt.

Niet altijd waren veranderingen logisch, ook lang niet altijd een verbetering. Er waren perioden met veel  en dan weer met weinig controle, perioden  met goede en slechte voorlichting, met een uitgebreide armoedebestrijding, vervolgens weer een uiterst karig pakket aan voorzieningen.

Er was een tijd dat ‘de sociale dienst’ een groot voorstander was van het werken met een vaste contactpersoon voor uitkeringsgerechtigden, een paar jaar later was dat ideaal wel verlaten. En het Rijk laat zich ook niet onbetuigd en maakt het de gemeenten soms moeilijk met voorschriften. In deze turbulente wereld van veranderingen, vele regels en rechten en plichten, is het goed dat er iets als een Adviesraad is, die de ontwikkelingen kritisch volgt, meedenkt en ook in de positie is om aan te geven hoe het wellicht beter kan, vooral voor medeburgers die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Ik ben blij dat ik de gelegenheid heb gekregen om toe te treden tot de Adviesraad, waar ik sinds maart 2018 deel van uitmaak. Met zijn allen proberen we eraan bij te dragen dat in onze regio een situatie ontstaat waarin een rechtvaardige, respectvolle  en menselijke behandeling dagelijkse praktijk is.

Terug naar overzicht