Extra energietoeslag voor lagere inkomens

22 januari 2022

De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om mensen met een laag inkomen een bijdrage te geven in de hoge energiekosten. Deze bijdrage wordt via de gemeente verstrekt. Maar op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze inwoners aanspraak op een bijdrage kunnen maken en voor wie dat zal gelden.

De prijzen van energie zijn sterk gestegen. Dit heeft gevolgen voor iedereen maar levert vooral problemen op voor personen met een gering inkomen. Zeker in combinatie met andere prijsstijgingen. Volgens de laatste berekeningen van het NIBUD  zal iedereen dit jaar te maken krijgen met een koopkrachtdaling van tenminste € 40,00 per maand. 

Zodra duidelijk is op welke welke wijze de energietoeslag vorm zal krijgen, zullen de gemeente in de regio en de Dienst Noardwest Fryslân daarover berichten. Houdt u de gemeentelijhke pagina en de website van de gemeente en de Dienst goed in de gaten.

Terug naar overzicht