Nieuwe folderlijn Veilig Thuis Friesland

5 april 2019

Veilig Thuis Friesland heeft een aantal nieuwe folders uitgebracht met informatie over Veilig Thuis, over ouderenmishandeling, met informatie voor ouders, jonge en oudere kinderen. De, algemene, folder over Veilig Thuis en die over ouderenmishandeling zijn gratis te bestellen.

Meldcode
De algemene folder en de folder ouderenmishandeling worden uitgegeven samen met een los kaartje over de meldcode. Die code is van belang als u een melding overweegt. Op het kaartje staan de verschillende stappen van de meldcode beschreven. Zo 'n eerste stap is bijvoorbeeld dat u de signalen (wat u ziet of merkt en waarover u zich misschien zorgen maakt) in kaart brengt. Daarna wordt u aangeraden daarover in gesprek te gaan met bijvoorbeeld een collega. U kunt ook informatie inwinnen bij Veilig Thuis. Vervolgens is het zaak om met de betrokkenen in gesprek te gaan en daarna een goede inschatting te maken van de ernst van de situatie. Als laatste stap moet u beslissen of u uw zorgen overbrengt met een melding of dat u zelf hulp verleent of hulp organiseert.

De folders voor ouders; jonge of oudere kinderen worden persoonlijk door professionele medewerkers uitgereikt aan personen met een hulpvraag; deze zijn niet los te bestellen.   

Meer info vindt u op de website van Veillig Thuis Friesland
 
 
 

 


 
 

 

 

Veilig Thuis Friesland
Terug naar overzicht