Denk mee over de IOW

5 april 2019

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft gevraagd aan belangstellenden mee te denken over voorgestelde wijzigingen in de de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) . Reacties kunnen worden doorgegeven op de site www.internetconsultatie.nl. Aanleiding voor het verzoek is een voorstel van het kabinet om de IOW te verlengen tot 1 januari 2024 en de leeftijdsgrens vast te stellen op 60 jaar en 4 maanden.

De IOW is tijdelijk en loopt op dit moment tot en met 2019. De IOW is een uitkering op bijstandsniveau voor personen van wie de WW-uitkering of WGA-uitkering is afgelopen en die minimaal 60 jaar waren op het moment waarop ze die uitkering gingen ontvangen. De IOW-uitkering stopt op het moment dat de persoon in kwestie de AOW leeftijd bereikt. 

Het grote voordeel van de IOW boven de bijstand is het ontbreken van een vermogenstoets. Spaargeld en bijvoorbeeld een eigen huis blijven buiten de berekening. Ook eventueel inkomen en eigen vermogen van uw partner zijn niet van invloed. 

Het UWV voert de IOW uit. Kijkt u voor de exacte voorwaarden voor de uitkering op de website van het UWV of van de Rijksoverheid.

U kunt uw mening over de IOW nog kwijt tot  22 april  2019.

De Rijksoverheid gebruikt de consultatie website veel vaker om er achter te komen wat geïnteresseerden van voorstellen vinden.

Innternetconsultatie
Terug naar overzicht