Te veel eenzaamheid in Waadhoeke

8 mei 2019

Er zijn teveel mensen in de gemeente Waadhoeke die zich ongewenst eenzaam voelen. Uit onderzoek is gebleken dat dit geldt voor 44,8% van de inwoners. Dit is hoger dan het landelijke cijfer dat op 42,9% ligt en ook hoger dan het provinciale percentage van 42,0%. Een werkgroep die bestaat uit inwoners en vertegenwoordigers van kerken maatschappelijke organisaties, zoals De Skûle, vindt dat de eenzaamheid moet worden bestreden. En dat de plaatselijke eenzaamheid in ieder geval moet dalen tot onder het provinciale cijfer.Daartoe is een manifest aangeboden aan de gemeenteraad.

Al zo´n drie jaar geleden ontdekte de werkgroep in overleg met onder andere gebiedsteams, dat eenzaamheid een hardnekkig probleem vormt in de regio noordwest Fryslân. Daarom heeft de werkgroep zich sterk gemaakt voor deelname van de gemeente aan de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Maar de werkgroep vindt dat niet genoeg. Er is winst te halen door al bestaande initiatieven te bundelen en beter op elkaar te laten aansluiten. Ook training en vergroting van de alertheid van professionals en vrijwilligers die nu al contact hebben met mensen die worstelen met eenzaamheid, kan tot verbetering van de situatie leiden. Daarnaast moet eenzaamheid een speerpunt van de politiek worden.

De eerstvolgende Week tegen Eenzaamheid is in begin oktober 2019. De werkgroep streeft ernaar dan een actieplan gereed te hebben en het manifest en het actieplan door minimaal 50 organisaties te laten ondertekenen. Op deze wijze kan de strijd tegen eenzaamheid op een brede ondersteuning rekenen. 

Terug naar overzicht