Steeds meer mensen met schulden komen onder bewind

1 september 2019

Het aantal mensen dat problematische schulden heeft, neemt steeds meer toe. Tenminste dat is af te leiden uit het feit dat het aantal mensen dat door schulden onder toezicht is komen te staan van een bewindvoerder de afgelopen jaren fors is toegenomen. Hadden in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen een bewindvoerder nodig, in 2018 waren dat er al zo´n 56.000. Het gaat hier om het zogeheten schuldenbewind. In totaal stonden er in 2018 wel ruim 250.000 mensen onder bewind. In de meeste gevallen was er sprake van een beschermingsbewind.

De kantonrechter benoemt een bewindvoerder als het duidelijk dat iemand niet goed met zijn geld om kan gaan, waardoor er schulden ontstaan. De kosten van een bewindvoerder worden betaald door de sociale dienst vanuit de bijzondere bijstand als iemand zelf onvoldoende draagkracht heeft om dat te doen. 

Het is een zorgelijke ontwikkeling dat  een steeds grotere groep mensen zich financieel moeilijk staande kan houden. Bij gemeenten wordt dan ook nagedacht om te komen tot initiatieven om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Bijvoorbeeld door  in een vroeg stadium erachter te komen dat iemand schulden heeft en met tijdige maatregelen te voorkomen dat de schulden onbeheersbaar worden.

Ook rechters maken zich grote zorgen. Daarom zijn er in de rechtspraak nieuwe initiatieven om mensen uit de schulden te krijgen. Zo stellen sommige rechtbanken schuldenfunctionarissen aan en worden schuldeisers uitgenodigd naar de rechtbank te komen en een betalingsregeling te treffen. Ook behandelen rechters waar mogelijk verschillende schulden tegelijk om mensen zo snel mogelijk uit de rode cijfers te helpen. 

 

Wat doen rechters aan schulden?
Terug naar overzicht