Help elkaar: je bent niet alleen!

21 maart 2020

De koning noemde het in zijn toespraak en ook de premier deed dat toen hij zich richtte tot de inwoners van Nederland. Alleen met vereende krachten kunnen we het hoofd bieden aan de moeilijke situatie waarin we zijn beland. Het is mooi dat juist nu mensen en organisaties opstaan die hulp bieden aan hen die die hulp nodig hebben, omdat ze kwetsbaar zijn vanwege ziekte en ouderdom. Hulp in de vorm van boodschappen doen, een luisterend oor, vervoer.....

Met enerzijds zovele initiatieven om hulp te bieden en anderzijds vele mensen die nu hulp nodig hebben, is het belangrijk dat die bij elkaar komen. Niet Alleen is een platform waar hulpvraag en aanbod samenkomen. Op de website van Niet Alleen kunnen mensen die hulp nodig hebben zich aanmelden, organisaties of mensen die willen helpen, op welke manier dan ook, kunnen dat eveneens kwijt op de website. Na melding wordt de hulp georganiseerd die het beste past bij de situatie.

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân ondersteunt dit initiatief van harte.  Heeft u hulp nodig: schroom niet en durf te vragen. Wilt u helpen: aarzel niet en meldt u nu aan.

Overigens zijn er meer initiatieven zoals Niet Alleen die ook uiterst waardevol zijn. 

Niet Alleen
Terug naar overzicht