Frans Hofstra verlaat Adviesraad

13 september 2020

Frans Hofstra heeft noodgedwongen zijn werkzaamheden voor de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân moeten staken. Begin september 2020 heeft hij de gemeente Waadhoeke achter zich gelaten en is hij verhuisd naar het westen van het land. Frans heeft vanaf het moment van oprichting deel uitgemaakt van de raad. Hij was voorzitter van de themagroep Wonen, zorg en welzijn.

Hij heeft zich zeer ingezet voor inwoners van de regio Noardwest Fryslân die zijn aangewezen op een uitkering of een WMO voorziening en voor anderen die als gevolg van handicap of een lager inkomen minder hadden te kiezen dan anderen. Hij stond ook bekend om zijn grote kennis van verordeningen en andere plaatselijke regelgeving en zijn zuivere en weloverwogen benadering van de materie waar de raad zich mee bezighoudt.

Als collega's bedanken we Frans voor de prettige samenwerking en voor al zijn bijdragen. We betreuren zijn vertrek zeer, maar wensen hem en zijn gezin veel geluk in zijn verdere leven

Voorlopig zal de plek van Frans in de raad niet worden opgevuld.

Terug naar overzicht