Nieuwe adviezen Adviesraad over AV-Frieso en mantelzorg

21 november 2020

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân heeft twee nieuwe adviezen uitgebracht. Het ene gaat over de AV-Frieso en is een reactie op recente ontwikkelingen op het gebied van deze zorgverzekering die personen met een laag inkomen kunnen afsluiten bij De Friesland Zorgverzekeraar. Het tweede advies betreft voornemens die er zijn om de mantelzorg in de komende jaren vorm te geven. Deze zijn bijeengebracht in een beleidsnotitie over mantelzorg in de regio noordwest Friesland in de periode van 2021-2025.

Adviezen
Terug naar overzicht