Corona-regeling TONK nu beschikbaar voor inwoners Noardwest Fryslân

12 maart 2021

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die door corona en/of de corona-maatregelen meer dan 30% inkomstenverlies hebben, kunnen met ingang van 15 maart 2021 een tegemoetkoming voor noodzakelijke woonlasten uit de TONK-regeling aanvragen. De Dienst Noardwest Fryslân beoordeelt alle aanvragen namens Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. Kent u inwoners die door corona minder inkomsten hebben? Informeer ze dan over deze regeling! Betreft het u zelf? Lees meer over de regeling en hoe u aanspraak kunt maken op een vergoeding.

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor woonlasten voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf. De TONK-regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen voor een tegemoetkoming over deze periode moeten uiterlijk op 31 juli 2021 zijn ingediend. 

Hoogte van de tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming uit de TONK-regeling hangt af van de gemeente waarin de aanvrager woont, de woonsituatie, de verhouding tussen de netto woonlasten en het maandinkomen en de maand waarin de aanvrager voor het eerst recht heeft op een tegemoetkoming.

De hoogte van de tegemoetkoming voor de maximale periode van januari 2021 tot en met juni 2021: 
Harlingen:         € 1.000,-  of  € 2.000,-   
Terschelling:     € 1.000,-  of  € 2.000,- 
Vlieland:           € 750,-  of  € 1.500,- 
Waadhoeke:     € 750,-  of  € 1.500,- 

Als de aanvrager niet over de hele periode recht heeft op de tegemoetkoming, is er sprake van een gedeeltelijkie vergoeding. 

Meer informatie 
Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/tonk-regeling staat meer informatie over de regeling. U leest daar ook de voorwaarden en u vindt er het aanvraagformulier. 

TONK regeling
Terug naar overzicht