Jaarverslag Adviesraad 2020

21 april 2021

Het jaar 2020 ligt al weer even achter ons. Een turbulent jaar. Niet alleen was het lastig voor de Adviesraad om in een door Corona beheerste tijd een weg te vinden om te kunnen blijven functioneren. Daarnaast was het bestaansrecht van de raad vanaf 1 januari 2021 in het geding nu zich wezenlijke veranderingen aandienden op het gebied van beleidsvorming op het gebied van het sociaal domein in Noardwest Fryslân. Veranderingen met gevolgen voor de Raad.

De Adviesraad blikt nu met het jaarverslag 2020 terug op het jaar dat we allemaal graag achter ons lieten. Hierin leest u op welke wijze de Adviesraad het Algemeen Bestuur van de Dienst Noardwest Fryslân gevraagd en ongevraagd heeft geadviseerd en heeft geïnformeerd over aangelegenheden die betrekking hebben op het sociaal domein. 

Jaarverslag Adviesraad
Terug naar overzicht