Adviesraad heeft nieuwe verordening

28 juni 2021

De Adviesraad werkt sinds deze maand op basis van een nieuwe verordening. Dat was nodig omdat er sinds dit jaar sprake is van een andere werkwijze. De bevoegdheden en verplichtingen, doelen en spelregels van de raad moeten allemaal worden vastgelegd in een verordening van de opdrachtgever. Tot 1 januari 2021 was dat de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân. In 2021 is voorlopig sprake van een overgangsperiode. Anders dan voorheen adviseert de Adviesraad rechtstreeks aan de gemeenten in de regio Noardwest Fryslân. Deze veranderde werkwijze is in juni 2021 verankerd in een nieuwe verordening.

 De Adviesraad is een officieel orgaan. De verordening vormt het bestaansrecht van de Adviesraad. De verordening die u hier aantreft is de verordening die vanaf 1 januari 2021 geldt. De bijgevoegde verordening is de grondslag voor de Adviesraad zoals die is vastgelegd in de gemeente Harlingen. Er zijn vergelijkbare verordeningen in Waadhoeke, Terschelling en Vlieland.

Verordening Adviesraad 2021
Terug naar overzicht