Adviesraad adviseert over Empatec

22 januari 2022

Op 19 januari 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân een advies uitgebracht over de toekomst van Empatec. De raad heeft dit gedaan op verzoek van de colleges van B&W van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. De toekomst van het bedrijf is al geruime tijd onderwerp van discussie in de gemeenten in de regio West Fryslân.

Empatec is een leerwerkbedrijf in de regio West Fryslân. Het biedt werk en trajecten naar werk aan medewerkers met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf bedient de inwoners van de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Waadhoeke, Súdwest Fryslân, Terschelling en Vlieland. 

De toekomst van Empatec is eerst in grote lijnen geschetst in een Keuzedocument 'Voor iedereen een zinvol leven'. Deze zijn besproken in de betrokken gemeenten, waarna de globale plannen verder zijn ingevuld in een Businesscase. De bespreking van deze bracht enige hobbels in het vervolgtraject aan het licht. De gemeenten moeten zich nog definitief uitspreken over de toekomst van Empatec en laten zich daartoe adviseren door onder ander de Adviesraad. 

Omdat de adviezen aan de colleges van Waadhoeke en Harlingen gelijk zijn, vindt u als bijlage maar één advies. Voor uw informatie zijn ook het advies van de Adviesraad over het Keuzedocument, en de volledige Businesscase bijgevoegd.

 

Advies Adviesraad over Empatec
Terug naar overzicht