Activiteiten Adviesraad 2022

17 mei 2022

De Adviesraad reageert op beleidsvoornemens of juist het ontbreken daarvan van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland en adviseert daarover gevraagd en zo nodig ongevraagd. Maar ieder jaar stelt de Adviesraad ook vast aan welke onderwerpen hij extra aandacht besteedt.

Iedere themagroep die deel uitmaakt van de Raad (de themagroep Participatie, Jeugd en Wonen, zorg en welzijn) benoemt daartoe minimaal twee, zogeheten, speerpunten. De speerpunten voor 2022 zijn bijeengebracht in het Activiteitenplan 2022. Dit is ter kennisname aangeboden aan onze opdrachtgevers. Dat zijn de colleges van de hiervoor genoemde gemeenten.

Leest u in dit Activiteitenplan wat de Adviesraad voor dit jaar op stapel heeft staan. U zult zien dat het aardig ambitieus is.

Wilt u reageren, wilt u wat ideeën aan ons kwijt? Graag. Gebruikt u het contactformulier voor uw reactie of voor uw verzoek om overleg met een van de themagroepen.

Reageren?
Terug naar overzicht