Djoke Travaille en Ryanne Algra verlaten Adviesraad

19 juli 2022

Djoke Travaille-Hibma en Ryanne Algra hebben beiden afscheid genomen van de Adviesraad. Waar Djoke noodgedwongen heeft moeten besluiten te stoppen met haar werk vanwege een tegenstribbelende gezondheid, kon Ryanne haar werk voor de Adviesraad niet combineren met haar studie.

Djoke was lid van de Adviesraad vanaf de start van de raad. Ze draaide mee in de themagroep Wonen, zorg en welzijn en was ook vaste notulist van de vergaderingen van de raad. We zijn haar zeer dankbaar voor het vele nuttige werk dat ze heeft gedaan voor de raad. Zo heeft ze regelmatig aandacht gevraagd voor de toenemende eenzaamheidsproblematiek. Ze had daar ook een grote kennis van. 

Ryanne was nog maar net toegetreden tot de Adviesraad en was lid van de themagroep Jeugd. Ze heeft al na korte tijd al moeten vaststellen dat de werkzaamheden voor de raad niet te verenigen waren met haar studie. 

We betreuren het vertrek van Djoke en Ryanne zeer. De Adviesraad beraadt zich nog over het invullen van de vacatures die in de loop van 2022 zijn ontstaan.

Terug naar overzicht