Adviesraad adviseert ongevraagd over Social Return on Investments in Waadhoeke

19 juli 2022

Na vragen heeft de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân aandacht besteed aan de Social Return on Investments. Hierbij heeft de raad vastgesteld dat de inspanningen in Waadhoeke op dit gebied wel erg mager zijn geweest. We vinden dat een slechte zaak en hebben daarom, ongevraagd, geadviseerd meer inzet te plegen om te komen tot een acceptabele Social Return.

Kortgezegd houdt Social Return in dat een gemeente bij een aanbesteding de voorwaarde kan stellen dat bij toewijzing van een opdracht aan een bedrijf dit in een bepaalde omvang werkgelegenheid moet bieden aan personen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Friese gemeenten hebben onderling afgesproken in te zetten op Social Return. Deze afspraak is bekend als de Friese Eis. De gemeente Waadhoeke heeft ook zich geconformeerd aan deze eis. Uit onderzoek naar de resultaten in het afgelopen jaar blijken grote verschillen te bestaan in de Social Return resultaten in Fryslân, waarbij Waadhoeke erg slecht voor de dag komt.

We verwijzen graag naar het uitgebrachte advies.

 

Terug naar overzicht