Automaatje nu ook in Harlingen

14 oktober 2022

Zo'n vier jaar nadat 'Automaatje' in Waadhoeke van start ging, kunnen nu ook inwoners van Harlingen gebruik maken van deze vervoersdienst, die werkt met vrijwilligers. Wethouder Erik de Groot deed bij wijze van introductie de eerste rit. Automaatje is oorspronkelijk een initiatief van de ANWB dat in deze regio verder is ontwikkeld via De Skûle in Franeker. De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân heeft zich, met anderen, in het verleden zeer ingespannen, om Automaatje in de regio noardwest Fryslân van de grond te krijgen.

Automaatje is een initiatief waarbij vrijwilligers in hun eigen auto en tegen een geringe vergoeding ouderen en anderen die vervoer nodig hebben, maar dat zelf niet hebben, naar de plaats van bestemming rijden. Dat kan bijvoorbeeld de dokter zijn of een ziekenhuis, maar ook een ritje naar familie of de supermarkt is mogelijk.

Inmiddels hebben zich 10 chauffeurs als vrijwilliger gemeld. Deels zijn zij overgekomen van de “Stichting Seun en Steun”. Het project in Harlingen is gestart met 9 deelnemers. Dagelijks komen er nieuwe aanmeldingen bij. 

Personen die gebruik willen maken van Automaatje of zich op willen geven als vrijwilliger kunnen hierover informatie vinden op de website van De Skûle onder “ANWB AutoMaatje”. Daar vindt u ook een folder en aanmeldingsformulieren. Voor de papieren versies kunt u bellen met De Skûle op 0517-393750.

 

De Skûle
Terug naar overzicht