Hannie van Leeuwen lezing 2022 over armoedebestrijding

4 november 2022

Sinds een tiental jaren kent Nederland de Hannie van Leeuwen lezing die de naam draagt van de in 2018 overleden politica van de ARP en later het CDA. Ze zat in de Eerste en Tweede kamer, werkte bij de gemeentelijke overheid en ook in het bedrijfsleven en. Na haar overlijden werd ze onder andere getypeerd als ´een vrouw uit een stuk, iemand die zich in haar leven en in de politiek principieel en hartstochtelijk verzette tegen onrecht en streed voor wie kwetsbaar was´.

Ze baseerde zich op een kordate en zeer vasthoudende manier op het beginsel van de, sociale, gerechtigheid. Zij vond het asociaal om mensen die niet voldoende voor zichzelf kunnen opkomen toch voor zichzelf verantwoordelijk te maken. Die verantwoordelijkheid schuift dan naar de overheid, waarvan ‘publieke gerechtigheid’ de hoofdtaak is. Ook wordt mevrouw Van Leeuwen vaak in één adem genoemd met ‘solidariteit’ .

De lezing handelt doorgaans over zaken waar mevrouw Van Leeuwen zich sterk voor maakte. Een bekende Nederlander heeft doorgaans de eer de lezing voor zijn of haar rekening te nemen. Zo was dat in 2021 de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. In een bijeenkomst met de Koepel voor Adviesraden Sociaal Domein was dat dit jaar minster Schouten van Armoedebeleid.

De inhoud van de lezing sloot aan op de plannen die de minister eerder dit jaar voor de armoedebestrijding in de komende tijd uit de doeken had gedaan. Lees hier de volledige tekst.

 

 

 

Hannie van Leeuwen lezing 2022
Terug naar overzicht