Jaap Zondervan neemt afscheid als voorzitter van de Adviesraad. Jules Dutrieux is nieuwe voorzitter

12 januari 2023

Per 1 januari 2023 heeft Jaap Zondervan afscheid genomen als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân(ASD). Met Jaap Zondervan als voorzitter heeft de ASD zijn huidige vorm gekregen en mede door zijn bezielende leiding is een vruchtbare samenwerking tot stand gekomen met in eerste instantie de Dienst Noardwest Fryslân en later de samenwerkende gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland. Hij neemt afscheid om meer tijd te kunnen geven aan andere activiteiten in zijn leven. Jules Dutrieux, die al lid was van de raad, neemt zijn plaats als voorzitter in.

Jaap Zondervan was lid van de ASD van het eerste uur. Nadat gemeenten bij kwesties in het Sociale Domein in 2015 werden verplicht zich te laten adviseren door een een adviesraad, heeft Jaap zich beschikbaar gesteld als lid. Juist omdat hij onervaren was op dit gebied en vooral ook omdat gemeenten in Noardwest Fryslân samenwerkten en hadden gekozen voor één adviesraad voor  de gehele regio, leek de adviesraad hem een mooie uitdaging. Hij werd gekozen als voorzitter. Samen met 14 andere enthousiastelingen heeft hij de ASD vanaf een blanco situatie opgebouwd tot een uitstekende functionerende raad. 

In de afgelopen jaren heeft hij zich ontpopt als een onafhankelijk denker, als een verbinder en als een persoon met een zeer uitgebreide kennis van alle onderdelen van het Sociale Domein. Onder zijn leiding heeft de ASD vele gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht en meegedacht bij de beleidsvoorbereiding op het gebied van het Sociale Domein.

In een bijeenkomst op 10 januari 2023 met de portefeuillehouders Marja van der Meer en Jeltje Hoekstra, met ambtenaar Pier van Olphen en met zijn collega's van het dagelijks bestuur van de ASD heeft Jaap Zondervan nog eens teruggeblikt op de afgelopen zeven jaren en de redenen van zijn terugtreden nog eens toegelicht. De bestuurders hebben hem bedankt voor zijn grote verdiensten voor de regio Noardwest Fryslân. We verliezen in Jaap een geweldige voorzitter. We wensen hem en zijn familie veel geluk in de komende tijd.

Met zijn optreden heeft Jaap de lat erg hoog gelegd voor zijn opvolger. We zijn blij dat we die inmiddels hebben gevonden in de persoon van Jules Dutrieux uit Harlingen. Jules was al lid van de ASD. We wensen hem succes in zijn nieuwe functie.

Zie uitgebrachte adviezen
Terug naar overzicht