Dag van de Armoede: een korte terugblik

31 oktober 2023

Op 28 oktober was de Dag van de Armoede. Het is u vast niet ontgaan. Op deze plek las u ook dat aan deze dag aandacht werd besteed in St. Jacobiparochie, waar onder anderen ook wethouder Marja van der Meer van Waadhoeke aanwezig was. Diverse organisaties zoals de voedselbank, het gebiedsteam, de Dienst Noardwest Fryslân en de Adviesraad waren met een stand aanwezig waar aanwezigen informatie konden krijgen. De bijeenkomst is goed bezocht.

Zonder volledig te zijn is tijdens de bijeenkomst benadrukt dat tegenwoordig één op de vijf kinderen in Waadhoeke in armoede leeft en dat deze niet beperkt blijft toch mensen met een uitkering maar ook veel werkenden treft. Waar mensen met bijvoorbeeld bijstand vaak wel weten hoe ze hun inkomen kunnen aanvullen met vergoedingen  volgens 'minimaregelingen', hebben mensen met een betaalde baan die kennis meestal niet. Tot heden hadden ze die extraatjes niet nodig of ze kwamen er niet voor in aanmerking.

In de bestrijding van de armoede ziet de wethouder een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om armoede beter in beeld te krijgen en zo beter te kunnen bepalen waar hulp nodig is, kunnen binnen de gemeente zogeheten ' omtinkers' een belangrijke rol spelen. Deze omtinkers worden aanspreekpunten in elk dorp of elke wijk voor vragen over armoede. Deze omtinkers zullen gaan samenwerken in een netwerk, waardoor er korte lijntjes ontstaan. Op deze manier kunnen omtinkers een startpunt vormen voor hulp. Omtinkers bestaan nog niet echt. Het is een idee dat met spoed zal worden uitgewerkt.

Na de inleiding hebben de aanwezigen zich aan de hand van een viertal praktijksituaties beziggehouden met armoedeproblemen die dagelijks voorkomen. 'Waarmee word je geconfronteerd als je erg weinig geld hebt te besteden?' Uit de discussie kwam naar voren dat het bij het vinden van een oplossing voor financiële problemen het ook uitmaakt wie je gesprekspartner is van de Dienst Noardwest Fryslân. Zonder menselijke maat wordt het moeilijk.

Ook een vraag als 'wat mag wel en wat niet als je een uitkering hebt' kwam aan de orde. Deze vraag heeft de afgelopen jaren regelmatig de pers gehaald naar aanleiding van het bericht dat een persoon met een uitkering in de gemeente Wijdemeren een korting op de uitkering kreeg nadat haar moeder haar een tas boodschappen cadeau had gedaan. De regels zijn daarna wel wat aangepast maar het is nog altijd niet in alle situaties duidelijk wat nu wel en wat geen gevolgen heeft. Ook de gevolgen van armoede voor het samenleven in een gezin kregen nogal wat aandacht. Armoede leidt tot zorgen over je kind, hij leidt tot ruzies, tot onbegrip vanuit familie en netwerk. 

De bijeenkomst was nuttig maar er is nog een lange weg te gaan.

Terug naar overzicht